Artikel

Det gode erhvervspraktikforløb

Det gode erhvervspraktikforløb kan inddeles i forberedelse, tilrettelæggelse og evaluering. Læs mere om de tre faser og bliv inspireret til, hvordan du kan understøtte et givende praktikforløb for dine elever. 

Et godt praktikforløb kræver dels forberedelse, tilrettelæggelse og evaluering, men også et nært samarbejde med praktikstedet.

 

Erhvervspraktikforløbet er godt forberedt 

Når praktikken er godt forberedt er eleverne klar over, hvad der er formålet, indholdet og forløbet i den forestående praktik. Eleven skal fx undersøge hvilke uddannelser, der knytter sig til den praktikplads de søger. På den måde bliver dine elever bevidste om, hvad de kan bruge praktikken til, og hvad de bør være opmærksomme på, mens de er ude i praktik.

Inspiration til hvad der kan forberedes i samarbejde med virksomheden:

 • At virksomheden giver eleverne et program ved ugens start om indhold
 • At virksomheden giver den unge opgaver, der har med jobbet at gøre
 • At virksomheden sørger for at eleverne bliver præsenteret for flere afdelinger med forskellige arbejdsopgaver.

 

Selve forløbet er organiseret og tilrettelagt

Måden forløbet er organiseret og tilrettelagt på, giver eleverne et godt indtryk af virksomheden og det faglige område, eller den branche, som virksomheden er en del af. Samtidig giver det eleven mulighed for at vurdere de krav og forventinger, der er til at arbejde inden for området. Ved at eleven gør sig nogle konkrete og brugbare erfaringer, kan det hjælpe eleven til at blive klar over sammenhængen mellem forskellige uddannelser og de job, som uddannelserne kan føre til.

Inspiration til processen op til praktikforløbet:

 • At tage udgangspunkt i de unges egne kontakter gennem fritidsjobs, når der skal findes praktikpladser
 • At anvende dilemmaer, hvor eleven forinden praktikken overvejer forskellige situationer, der kan opstå i forbindelse med praktikken.
   

Inspiration til under praktikforløbet:

 • At eleverne skal interviewe en til flere medarbejdere under praktikforløbet. Fokus for interviewene er at høre om personens uddannelse og erfaringer med jobbet, samt høre hvorvidt og i så fald hvordan personen anvender sin uddannelse på jobbet. Dette er en praktisk måde at skabe sammenhæng mellem job og uddannelse
 • At eleven gennem praktikforløbet sideløbende laver skriftligt arbejde. Det kan for eksempel være en praktikportfolio, som eleven starter med allerede inden praktikforløbet. Praktikporteføljen kommer til slut til at indeholde elevens overvejelser forud for praktikken i forbindelse med praktikvalg, interviews lavet på arbejdspladsen, dokumentationsbilleder, en præsentation af en jobfunktion og uddannelsen dertil samt elevens tanker efter praktikken. En dagbog, hvor forskellige uddannelsesmuligheder i forbindelse med praktikken undersøges. Eller en billedportfolio, hvor billeder taget undervejs i praktikken uploades online på fx Pinterest.

 

God mulighed for at evaluere udbyttet af den gennemførte erhvervspraktik

Efterfølgende evaluering af den gennemførte erhvervspraktik på skolen/i klassen, kan sørge for at dine elever oplever en sammenhæng mellem praktikken og andre aktiviteter. For eksempel introduktionskurser, brobygning, den almindelige undervisning og egne overvejelser om uddannelse og job. 

Formålet med en grundig efterbearbejdning er at bruge de erfaringer og den viden eleverne har fået i praktikforløbet, i forbindelse med andre udskolingsaktiviteter. For eksempel obligatoriske emner såsom Uddannelse og job.

Inspiration til evaluering:

 • Virksomheden evaluerer eleven fx ved at udfylde et spørgeskema
 • Elevfremlæggelser for klassen.

 

Siden er opdateret 23. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.