Redskab

Ung til ung: Få besøg af rollemodeller og byg bro til ungdomsuddannelserne

Rollemodeller fra ungdomsuddannelser kan give et personligt indblik i ungdomsuddannelsers hverdag og muligheder og sætte ord, følelser og ansigt på uddannelsesvalget. I kan få besøg i klassen eller digitalt.

Besøg af rollemodeller kan være med til at introducere udskolingseleverne for ungdomsuddannelserne. Rollemodellernes ung-til-ung-formidling og deres personlige fortællinger kan give eleverne inspiration til deres uddannelsesvalg og være med til at nedbryde fordomme og forestillinger om de forskellige ungdomsuddannelser. Når eleverne møder andre unge, får de sat ansigt på de mange forskellige ungdomsuddannelser, og det bliver lettere for dem at mærke, hvilken uddannelse de kan identificere sig med.

 

Besøg fra institutioner eller organisationer

Mange ungdomsuddannelsesinstitutioner har mulighed for og erfaringer med at udlåne elever til grundskoler og lade eleverne fortælle om deres uddannelse og deres overvejelser i forbindelse med uddannelsesvalg. Der findes også nationale rollekorps fra forskellige organisationer, som har faste oplæg, de kan holde for udskolingselever over hele landet. Mange rollemodeller har fået træning i at holde oplæg på skoler, og de er gode til at gå i dialog med eleverne og svare på spørgsmål.

Nederst i denne artikel er der samlet links til forskellige rollemodelsordninger, som du kan bringe ind i din undervisning.

 

Digitalt besøg af rollemodeller

Besøg af rollemodeller kan foregå digitalt, for eksempel via Zoom eller Teams. Det kan være relevant, hvis det ikke er muligt at få fysisk besøg på skolen, eller hvis eleverne undervises hjemmefra.

I kan arrangere det digitale besøg ved at invitere rollemodellen ind i jeres virtuelle undervisningsrum. Her kan rollemodellen dele sin præsentation med klassen, holde oplæg og tage imod spørgsmål på samme måde, som hvis det foregår fysisk i klasselokalet.

Ved det digitale besøg af rollemodeller kan klassen høre unge, som ikke befinder sig i nærområdet. Det kan være en fordel at kunne præsentere ungdomsuddannelser, som ikke ligger i nærområdet, og dermed skærpe de unges nysgerrighed i forhold til de mange forskellige muligheder, der findes.

Som alternativ til et digitalt eller fysisk besøg af rollemodeller kan I også se videoer, hvor rollemodeller fortæller om deres uddannelser. Nederst i denne artikel kan du finde links til forskellige videoer af unge rollemodeller. 

Få gode råd til fjernundervisning i denne artikel på emu.dk

 

Før-, under-og efterbehandling af rollemodels besøg

Før-, under- og efterbehandling af arbejdet med rollemodeller er vigtigt, uanset om det er et fysisk eller digitalt besøg. Du kan lade dig inspirere af disse punkter til før-, under- og efterbehandling.

Før besøget
Du kan tale med dine elever om, at de skal have en åben og nysgerrig tilgang til rollemodellerne, også selvom de kommer fra en uddannelse, som eleven måske ikke umiddelbart har interesse for. Eleverne kan forberede spørgsmål parvis, som de vil stille til rollemodellerne.

Spørgsmålene kan eksempelvis handle om:

 • Hvordan hverdagen på uddannelsen ser ud?
 • Hvad man skal være særligt god til?
 • Hvilke tanker rollemodellen gør sig om fremtiden efter uddannelsen?
 • Hvordan er det sociale liv på uddannelsen?

I kan sortere spørgsmålene tematisk og aftale, hvem der læser spørgsmålene op.

Se også videoerne ”Din nye hverdag” på ug.dk.

Under besøget
Du kan engagere eleverne ved at lade dem stille de forberedte spørgsmål og spørgsmål, som de kommer i tanke om under oplægget.

Efter besøget
I klassen kan eleverne udveksle tanker ud fra spørgsmål som:

 • Hvad var mest interessant ved besøget?
 • Hvad var overraskende, og hvad var som forventet?
 • Hvilke fordele, og hvilke ulemper, er der ved uddannelsen?
 • Har besøget gjort dig mere nysgerrig på noget, du gerne vil vide mere om?
 • Tænker du anderledes om uddannelsen efter besøget?

 Læs mere om virtuel introduktion til ungdomsuddannelserne på ug.dk.

 

Få besøg af rollemodeller

Her kan du finde links til booking af rollemodeller fra nogle af de nationale rollemodelkorps og gode råd til at arrangere besøg af lokale rollemodeller.

Vejen til eud
”Med personlige fortællinger om deres vej til en erhvervsuddannelse, deres hverdag i skole og praktik og deres fremtidsmuligheder, udfordrer og nuancerer rollemodellerne elevernes valg af ungdomsuddannelse.”

Læs mere om rollemodeller på Vejentileud.dk

Boss-Ladies
”Et besøg er en blanding af refleksionsøvelser og en Boss Ladies-ambassadørs fortælling om, hvorfor hun har valgt en erhvervsuddannelse, de fordomme hun har mødt, og de personlige og karrieremuligheder det har givet.”

Se også inspiration til undervisningsforløb om det kønsopdelte arbejdsmarked på boss-ladies.dk.

Lokale rollemodeller
Mange ungdomsuddannelsesinstitutioner har mulighed for at lave aftaler med elever, der kommer ud på grundskoler for at fortælle om deres ungdomsuddannelse enten for hele klasser eller mindre grupper af elever. Her kan udskolingseleverne stille spørgsmål om, hvordan uddannelsen foregår, og hvordan uddannelsesmiljøet er på den konkrete ungdomsuddannelsesinstitution.

Ønsker du, at årgangen eller klassen får besøg af en lokal rollemodel, kan du overveje at:

 • tage fat i den kommunale ungeindsats (KUI) eller kontakte ungdomsuddannelsesinstitutionen direkte og aftale besøget.
 • få talt med ungdomsuddannelsesinstitutionen om de praktiske forhold for besøget (dato, tid, fysisk/digitalt), og hvad du ønsker, at rollemodellen særligt skal fortælle om.
 • tale med ungdomsuddannelsesinstitutionen, om flere rollemodeller kan fortælle om flere forskellige uddannelser på ungdomsuddannelsesinstitutionen eller forskellige dele af uddannelsen.
 • få afklaret, hvilken forberedelse eller træning i at holde oplæg, rollemodellen har, og om rollemodellen har holdt lignende besøg før.
 • aftale med ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvordan eleverne skal forberede sig i klassen inden besøget, og hvordan de skal arbejde med besøget efterfølgende, så rollemodellen med sit oplæg kan understøtte denne.
 • snakke med ungdomsuddannelsesinstitutionen, om besøget indgår i et forløb om uddannelser og arbejdsmarked, eller om der eventuelt foregår et parallelt relevant undervisningsforløb.

 

Videoer med rollemodeller

Herunder er samlet et udvalg af links med videoer til brug i undervisningen:

Videoer med rollemodeller i industriuddannelser, Hands-on, på Youtube

Se eksempelvis rollemodellerne, der har lavet videoer under overskriften Uddannelse i virkeligheden eller Stræberne.

Videoer med rollemodeller fra social og sundhedsuddannelserne, Social+Sundhed.dk

Videoer af rollemodeller fra gymnasiale uddannelser og andre unge, der fortæller om deres uddannelser, på ug.dk

Siden er opdateret 13. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.