Forløb

Skab nysgerrighed og engagement gennem praksisnære forløb: Tag erhvervsuddannelserne med ind i fagene

Få inspiration til brug af materialet Grib Erhvervsuddannelserne, der består af praksisnære forløb, som tager udgangspunkt i grundskolens faglige mål og gør eleverne nysgerrige på erhvervsuddannelserne. 

 

Målgruppe: Elever i 7.-10. klasse
Anslået tidsforbrug: 1-18 lektioner. Undervisningen kan organiseres i korte aktiviteter eller som et længere forløb.

Materialerne kan bruges i fagene biologi, dansk, fysik/kemi, geografi, håndværk og design, madkundskab, matematik, samfundsfag, det tværgående tema innovation og entreprenørskab samt i det obligatoriske emne uddannelse og job.

 

Om materialet

© Region Sjælland

Grib Erhvervsuddannelserne er et undervisningsmateriale, som består af forløb, der knytter sig til forskellige erhvervsuddannelser. Målet med materialet er at skabe nysgerrighed og engagement hos eleverne gennem praksisnære forløb, som samtidig kan give elever og lærere øget viden om erhvervsuddannelserne. Materialet kan også tydeliggøre, hvilke job- og karrieremuligheder erhvervsuddannelserne åbner dørene til.

Materialet er udarbejdet i projektet Grib Erhvervsuddannelserne – IGotSkills, der er et samarbejde mellem kommuner, erhvervsskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og folkeskoler i Region Sjælland.

 

Forudsætninger, form og indhold

Materialet består af 22 forløb, der knytter sig til forskellige erhvervsuddannelser. Du kan bruge materialerne direkte i din undervisning eller lade dig inspirere af materialet og tilrettelægge og differentiere undervisningsforløbene ved blot at bruge dele af opgaver fra materialet.

Forløbene tager udgangspunkt i grundskolens fag og Fælles Mål samt målene for det obligatoriske emne uddannelse og job. Alle forløbene i materialet bygger på praksis- og anvendelsesorienterede elementer. Hver af de 22 forløb er tydeligt beskrevet i forhold til det af grundskolens fag, som forløbet tager udgangspunkt i. På den måde gør materialet det nemt at tilrettelægge praksisnære forløb og på samme tid give eleverne indblik i konkrete erhvervsuddannelser.

Forløbene består af flere sider med opgaver til eleverne og lærersider med opgavefacit og gennemgang af de didaktiske- og kompetencemæssige formål med opgaverne. Materialet indeholder links og QR-koder til videoer og artikler på UddannelsesGuiden, der kan bruges i forbindelse med opgaverne.

Eleverne kan løse opgaverne i par eller grupper. Derefter kan klassen sammen gennemgå opgaverne og tale om uddannelserne, som de konkrete opgaver knytter sig til. Her kan I eventuelt sammen bruge de QR-koder og links til UddannelsesGuiden, som findes i materialets opgaver. 

 

Tilrettelæggelse

Materialet kan bruges både i forbindelse med fysisk undervisning i klassen og ved virtuel undervisning, hvor eleverne arbejder hjemmefra.

Materialet giver forslag til, hvordan du kan gennemføre undervisningen med de forskellige forløb og opgaver, og der findes en guide til, hvordan du sammen med eleverne kan arbejde med opgaverne før, under og efter forløbet. Derudover er der også en guide til arbejdet med eksterne samarbejdspartnere såsom virksomheder og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

I arbejdet med materialet er det oplagt at understøtte både forløb og elevernes læring via principperne bag karrierelæring.

Du kan se materialet fordelt efter opgaver og lærersider, hvilket kan være relevant, hvis du vil bruge elevopgaverne i et bestemt fag.

Find oversigten over opgaver og lærersider fordelt på grundskolens fag på IGotSkills.dk

Download det samlede materiale i PDF´en øverst på denne side.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af I Got Skills, SkillsDenmark, Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere på IGotSkills.dk

Siden er opdateret 13. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.