Forløb

Bliv klogere på erhvervsskolerne med Copenhagen Skills

Introducér dine elever til erhvervsuddannelserne med et komplet materiale, der er tilpasset fjernundervisning. Materialet understøtter det kvalificerede uddannelsesvalg og sætter spot på seks centrale skills.

Materialet kan bruges i undervisning og erhvervsvejledning i udskolingen
Anslået tidsforbrug: 4-5 lektioner

Formål

Undervisningsmaterialet ’Kend dine Skills’ er udviklet til at blive brugt i forbindelse med erhvervsvejledningen i folkeskolens ældste klasser. Materialets mål er at få eleverne til at reflektere over, hvilke færdigheder – skills – de er gode til og kan lide at arbejde med. Målet er desuden, at eleverne bliver klogere på sig selv både generelt og i forhold til et kommende uddannelsesvalg. Eleverne vil i materialet blive introduceret til nogle af mulighederne på eud og prøve kræfter med en kreativ opgave i relation til et af erhvervsuddannelsernes hovedområder.

 

Mål

  • At eleverne bliver klogere på sig selv og reflekterer over hvilke skills, de er gode til og kan lide at arbejde med.
  • At eleverne bliver bekendt med eud og mulighederne for at arbejde med sine skills gennem erhvervsuddannelserne.

 

Forudsætninger

Forløbet er skabt til at kunne blive gennemført af enten en folkeskolelærer og/eller en erhvervsskolelærer i klassen med brug af forhåndenværende materialer og kun lidt forberedelse. Store dele af forløbet vil også kunne afvikles som fjernundervisning. Der kræves ikke forudgående kendskab til eud, skønt det naturligvis vil kunne kvalificere forløbet yderligere.

I forberedelsen af undervisningen kan der tages udgangspunkt i slidepakken. De enkelte slides indeholder samtaleoplæg, videoer, quizzer og øvelser. Der er også angivet tidsforbrug for de enkelte dele. På den måde er det let at vælge til og fra og tilpasse undervisningen til både elevernes behov og lærerens egne forudsætninger.

 

Ressourcer

Materialet til forløbet kan tilgås via copenhagenskills.dk.

Slidepakken til forløbet kan også tilgås i Google Slides

 

Kend dine skills – Forløbet i faser

Nedenfor får du et overblik over slidepakkens indhold og forløbets faser.

 

Trin #1 Find dine skills

Eleverne arbejder individuelt eller i små grupper med at identificere deres skills, styrker og udfordringer.

 

Trin #2 Hvem bruger hvilke skills?

I en række videoer forklarer en tømrer, en tækkemand, en grafiker og mange flere, hvad der fedt ved deres fag. Klassen kan diskutere, hvilke skills der kommer i spil i de forskellige erhverv.

 

Trin #3 Hvad er eud?

Eleverne introduceres til eud og uddannelsens mange muligheder.

 

Trin #4 Prøv selv et fag

I mindre grupper kan eleverne arbejde med opgaver, der knytter sig til eud-retningerne: Fitnessinstruktør, mediegrafiker, SOSU eller eventkoordinator.

Arbejdsark og videotutorials til eleverne gør det enkelt at facilitere gruppearbejdet i fjernundervisningen. Eleverne kan fremlægge deres arbejde for resten af klassen.

 

Afrunding

En video afrunder forløbet og opfordrer til både refleksion og til at søge mere viden.

 

Kreditering

Forløbet er produceret af edu creation for Copenhagen Skills.

Læs mere på copenhagenskills.dk  

Siden er opdateret 30. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.