Om Naturvidenskabsstrategien

Den nationale naturvidenskabsstrategi skal sikre, at flere børn og unge får lyst til at gå den naturvidenskabelige vej. Naturvidenskabsstrategien har fokus på blandt andet endnu dygtigere lærere, forsøg med et helt nyt fag og styrket talentudvikling.

Undervisningen i naturfagene er afgørende for at skabe og bevare interessen for naturvidenskab, og derfor er flere af initiativerne i strategien målrettet grundskolen, men er også relevante for ungdomsuddannelserne. Naturvidenskabsstrategien har fokus på blandt andet endnu dygtigere lærere, forsøg med et helt nyt fag og styrket talentudvikling. Naturvidenskabsstrategien indeholder fem konkrete indsatsområder, der skal være med til at indfri målsætningerne om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskaben til, når de vælger ungdomsuddannelse.

Kontakt: Fuldmægtig Sidsel Hansen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, sidsel.hansen@stukuvm.dk

 

De fem indsatsområder

 

1. Styrket motivation og faglig fortælling

En ekspertgruppe skal udarbejde ”Naturvidenskabens ABC”. Den skal understøtte lærerne i at styrke elevernes motivation og nysgerrighed gennem store naturvidenskabelige fortællinger. ABC’en kan også understøtte materialevalg. Børne- og Undervisningsministeriet forventer at gøre inspirationsmateriale tilgængeligt i løbet af efteråret 2019.

 

2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere

E-læringsforløb og videnspakker med formidling af naturfaglig og naturfagsdidaktisk forskning skal være med til at kvalificere lærernes kompetencer inden for naturfagene. En ny kandidatuddannelse målrettet folkeskolelærere, der underviser inden for naturfagene, er også på tegnebrættet. Målet er, at du som naturfagslærer kan optages på den nye kandidatuddannelse i 2020.

 

3. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag

Et forsøg med teknologiforståelse som nyt fag i folkeskolen skydes i gang på 45 danske folkeskoler. Det forventes at gå i gang fra starten af 2019. Børne- og Undervisningsministeriet forventer at styrke de digitale prøver i fysik/kemi, biologi og geografi, samt gennemføre et forsøg med et nyt evalueringsværktøj i naturfag.

 

4. Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder

Materialer, der kan understøtte talentudvikling vil blive stillet til rådighed på Astras talentportal og eksisterende talentprogrammer vil blive styrket. Virtuelle laboratorier skal frem mod 2021 udvikles som et redskab, der giver mulighed for interaktive simuleringer og visualiseringer i undervisningen.

 

5. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

Lokale initiativer er vigtige for, at den overordnede målsætning kan indfris. Astra, etablerer og driver en række netværk for naturfagsvejledere og koordinatorer. Overblik over møder finder du her.

Siden er opdateret 25. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.