Redskab

Samlinger af interaktive laboratorier

For at bidrage til et samlet overblik over, hvilke interaktive laboratoriesimuleringer der findes, er her samlet nogle sider og portaler, der indeholder simuleringer, der dækker forskellige naturfag på forskellige niveauer.

Interaktive laboratorier kan udgøre et supplement til det traditionelle (fysiske) udstyr til gennemførelse af undersøgelser og eksperimenter, som af økonomiske, tidsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager ikke fysisk kan lade sig gøre på en skole. Interaktive laboratorier kan dermed tilbyde nye faglige muligheder.

 

Laboratoriesimuleringer

I denne oversigt findes eksempler på interaktive laboratoriesimuleringer.

Det Virtuella Färglaboratoriet   http://dvfl.portal.chalmers.se/index.php    Denne side indeholder ni simulationer omhandlende farver. Det er resultatet af et svensk forskningsprojekt, der undersøger, hvordan oplevelsen af farver skifter afhængigt af kontekst, den indgår i, og hvilke andre farver, den omgives af. Simulationerne giver eleverne lov til selv at afprøve, hvordan oplevelsen af farver forandres under forskellige betingelser.
GeoGebra https://www.geogebra.org/search/simulation GeoGebra er et velkendt redskab i matematikundervisningen. GeoGebra tilbyder mulighed for, at lærere og elever selv kan konstruere og manipulere med den eksperimentelle kontekst. I biblioteket over lærerskabte forløb findes over 300 simulationer, der kan tages udgangspunkt i. Flere af disse er på dansk.

Labs (Online Labs for Schools)

https://www.olabs.edu.in/ OLabs indeholder mere end hundrede simulationer, der er inddelt efter fagene fysik, kemi, biologi og matematik. Niveauet svarer til gymnasiale uddannelser. Hver simulation er suppleret med teori, forslag til fremgangsmåde og gennemgang af, hvordan simulationen bruges. OLabs er engelsk-sproget, men udviklet af to indiske universiteter og finansieret af det indiske ministerium for teknologi. Det overordnede formål er at tilgængeliggøre eksperimenter for alle.
Labster https://www.labster.com/dkeudfgu/ https://www.labster.com/dk8-10/ https://www.labster.com/dkstx/ Labster en af de største kommercielle udbydere af interaktive laboratorier. Der er over 240 simulationer fordelt på underemner indenfor fysik, kemi, engineering, medicin og fysik. De kan både afvikles gennem browser og med virtual reality. Alle simulationer har en indbygget progression og suppleres med teori og spørgsmål undervejs. Enkelte er oversat til dansk og kan tilgås gratis, mens de øvrige kræver licens og er på engelsk. Her linkes til de tre gratis simulationer.

Molecular Workbench

http://mw.concord.org/modeler/showcase/

 Molecular Workbench indeholder over 100 engelsk-sprogede simulationer fordelt på fagene fysik, kemi, biologi, bioteknologi og nanoteknologi. Afvikling kræver installation af et java-program, hvorfra alle simulationer kan tilgås. Udover modeller og eksperimenter indeholder Molecular Workbench også en række rammesatte aktiviteter, hvor simulationerne indgår sammen med teori og løbende evalueringsspørgsmål.

PhET https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/da PhET er det mest anvendte bibliotek over simulationer. Pt. er der 158 forskellige – alle oversat til dansk. De er inddelt efter fagene: Fysik, biologi, kemi, geografi og matematik. De kan derudover sorteres efter fagligt niveau. Udover de enkelte simulationer indeholder PhET også en database over eksempler på undervisningsforløb med inddragelse af simulationerne, fortrinsvist på engelsk.

Physics Aviary

http://www.thephysicsaviary.com/

Denne samling indeholder omkring 50 forskellige simulationer, spil og aktiviteter inden for fysik. Niveauet er egnet til grundskole, og flere af simulationerne er enten grafisk eller indholdsmæssigt rammesat, så de foregår i ”real-life”-kontekster (fx drone-levering af pakker) frem for i lukkede laboratorier.

The Nebraska Astronomy Applet Project

https://astro.unl.edu/ NAAP er et bibliotek over både enkeltstående simulationer, hele forløb, evalueringsopgaver og refleksionsspørgsmål. Indholdsmæssigt handler simulationerne om astronomi-relaterede emner i fysik og geografi. Alle simulationer kan afvikles online eller downloades til computeren. Det faglige niveau spænder fra grundskole til videregående uddannelser.

Virtual Biology Lab

http://virtualbiologylab.org/

Dette bibliotek indeholder ca. 20 biologirelevante simulationer inden for emnerne: Økologi, evolution og cellebiologi. Simulationerne er designet omkring en undersøgelsesbaseret tilgang, hvor eleverne gennem udforskning af de forskellige systemer og logikker, som simulationerne omhandler, kan styrke deres nysgerrighed og forståelse. Al data genereret i simulationerne kan eksporteres og gøres til genstand for videre undersøgelse.

Walter Fendt

https://www.walter-fendt.de/download/index.html Walter Fendt er en tysk gymnasielærer, der har udviklet ca. 50 simple simulationer til fysik og matematik. De er alle oversat til dansk, og de skal hentes ned på computeren for at blive afviklet. Simulationerne er inddelt i emnerne: Mekanik, svingninger og bølger, elektrodynamik, optik, relativitetsteori, atomfysik og kernefysik.

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.