Artikel

Fagdialogkort til naturfagene

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i naturfagene.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget/fagene, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæfterne afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • at udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til naturfagene

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende tilrettelæggelse af undervisningen?
   
 • Hvad er det vigtigt at sætte fokus på i undervisningen, for at eleverne opnår de ønskede kompetencer i naturfagene? Få inspiration i læseplanens kap. 4, der findes i faghæftet. Her er det er beskrevet, hvad eleverne skal kunne inden for de fire kompetenceområder i faget.
   
 • Hvordan arbejder vi med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med undervisningsevaluering og feedback i undervisningsvejledningens kap. 3 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i naturfagene?
   
 • Hvordan understøtter vores undervisning elevernes udvikling af naturfaglig kompetence på tværs af naturfagene – og på langs fra 1. til 9. klasse? Få inspiration i læseplanens kap. 4 og undervisningsvejledningens kap. 4 i faghæftet.
   
 • Hvordan forstår vi beskrivelserne af færdigheds- og vidensområderne i læseplanens kapitel 5? Og hvad vil vi konkret arbejde med i vores undervisning? Få inspiration i læseplanens kap. 5 i faghæftet, hvor der er forslag til indhold i undervisningen i lyset af, at færdigheds- og vidensmålene er blevet vejledende.
   
 • Hvordan kan vores undervisning understøtte progression i arbejdet med problembaserede forløb? Læs om, hvordan problembaserede forløb kan forstås i læseplanerne for udskolingsfagene. Se evt. s. 28-29 faghæfterne.
   
 • Hvilke nye tiltag kan vi tage for at skabe sammenhæng mellem problembaserede forløb på mellemtrinnet og de fællesfaglige forløb i udskolingen? Læs anbefalingen om at gennemføre særligt tilrettelagte problembaserede forløb i 5. og 6. klasse på s. 46-47 i faghæftet for natur/teknologi.
   
 • Hvordan kan vi arbejde med sproglig udvikling i naturfagene? Undervisningen i naturfagene skal bl.a. være tilrettelagt, så eleverne får mulighed for aktivt at bruge fagsproget i undervisningen. Få inspiration i undervisningsvejledningens afsnit 7.3 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan vi skabe progression i undervisningen frem mod de 10 erkendelser i Naturvidenskabens ABC? Find inspiration i Naturvidenskabens ABC og læs mere i undervisningsvejledningernes afsnit 4.4 i faghæftet.
   
 • Hvordan giver de nye krav og kriterier for de fællesfaglige forløb anledning til at forandre vores eksisterende praksis? Læs de nye krav til og kriterier for de fællesfaglige undervisningsforløb i læseplanens kap. 5 i faghæftet (Relevant for udskolingsfagene).
   
 • Hvordan kan vi arbejde med problembaserede forløb i 5. og 6. klasse? Læs anbefalingen om at gennemføre særligt tilrettelagte problembaserede forløb i 5. og 6. klasse på s. 46-47 i faghæftet for natur/teknologi (Relevant for natur/teknologi).
   
 • Hvordan kan vi inddrage naturen og andre eksterne læringsmiljøer i undervisningen? Læs bl.a. afsnit 3.3 og afsnit 5.2 i undervisningsvejledningen i faghæftet og om åben skole på emu.dk (Primært relevant ift. biologi).
   
 • Hvordan kan vi arbejde med forskellige undersøgelsestilgange i undervisningen? Læs bl.a. afsnit 4.3 om undersøgelsesmetoder i faghæftet og drøft, hvordan I inddrager de fire typer af geografiske undersøgelser beskrevet i figur 11 (Primært relevant ift. geografi).
   
 • Hvordan kan vi arbejde med teknologier og programmering i undervisningen? Få inspiration i undervisningsvejledningens afsnit 4.5 i faghæftet til arbejdet med at inddrage forskellige teknologier og programmering (Primært relevant ift. fysik/kemi).

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.