Inspirationshæfte til madkundskab

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet et inspirationshæfte, der kan anvendes i arbejdet med udvikling af faget madkundskab.

Dette inspirationshæfte præsenterer de overordnede resultater fra Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) evaluering af folkeskolens implementering af faget madkundskab. Hæftet giver perspektiver til arbejdet med at udvikle faget på skolerne med det formål at klæde ledere og lærere på med udvalgte resultater fra evalueringen. Resultaterne kan danne afsæt for relevante overvejelser og drøftelser om, hvordan faget kan udvikles på skolerne.

Om evalueringen og inspirationshæftet
Evalueringen bygger på interviews med både lærere, elever og ledere og sætter fokus på muligheder og udfordringer i skolernes arbejde med det nye fag. I forbindelse med evalueringen har EVA også gennemført en registeranalyse af andelen af lærere med linjefagskompetence på skolerne. Evalueringen er gennemført i 2019 på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Hæftet er bygget op omkring to temaer. Det første tema sætter fokus på overvejelser om organiseringen af faget på skolerne og er målrettet ledere. Det andet tema er målrettet lærere og handler om arbejdet med undervisningen.

Nyt fag,  nye udfordringer
Ledere og lærere ser i vidt omfang madkundskab som en forlængelse af det tidligere fag hjemkundskab. De forandringer, der er sket med skolereformen, bliver mødt som et udtryk for en modernisering af faget. Lærere og ledere fremhæver især to forhold. For det første er der kommet større fokus på teori i undervisningen. For det andet lægger madkundskab op til et bredere blik ud på verden og naturen end hjemkundskabsfagets fokus på hjemmet og køkkenet. Det ses blandt andet gennem et fokus på bæredygtighed, innovation og andre madkulturer.

Læs hele evalueringsrapporten her: Evaluering af folkeskolens nye fag madkundskab samt håndværk og design

Siden er opdateret 01. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.