Eksempel fra praksis

Praksisfaglighed i skolen

Hvad kan praksisfaglighed være? Hvordan kan lærere og ledere i folkeskolen igangsætte arbejdet med praksisfaglighed, og hvordan kan de samarbejde med erhvervsuddannelserne om det? Det giver et videns- og inspirationsmateriale eksempler på og inspiration til.

I juni 2018 blev der indgået en aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen. Som del af aftalen gennemføres udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen”, hvor 50 folkeskoler og erhvervsskoler i 2019 arbejder med at udvikle og afprøve de anvendelsesorienterede, praksisfaglige og erhvervsrettede elementer i undervisningen og i fagene i folkeskolen.

Videns- og inspirationsmaterialet herunder præsenterer de foreløbige erfaringer fra udviklingsprojektet med særligt fokus på, hvordan arbejdet med praksisfaglighed kan igangsættes på folkeskolerne og i samarbejde med erhvervsskoler.

Der udgives i løbet af 2020 flere materialer med beskrivelser af erfaringer med arbejdet med praksisfaglighed her på emu. 

Videns- og inspirationsmaterialet indeholder fire moduler, der sætter fokus på:

  1. Hvorfor er praksisfaglighed i skolen på dagsordenen?
  2. Hvad kan praksisfaglighed være?
  3. Hvordan kan skoleledere igangsætte arbejdet med praksisfaglighed?
  4. Hvordan kan lærere i folkeskolen konkret arbejde med praksisfaglighed i hverdagen?

Materialet består af:

  • Et forskningsreview om praksisfaglighed i skolen, der skal være med til at indkredse, begrebsliggøre praksisfaglighed i undervisnings- og uddannelsessammenhæng.
  • En video med tilhørende powerpoint, der præsenterer forskningsreviewet
  • Videoer, hvor ledere fra folkeskoler og erhvervsskoler fortæller om arbejdet med praksisfaglighed
  • Videoer, hvor lærere fra folkeskoler og erhvervsskoler fortæller om arbejdet med praksisfaglighed

 

Du finder videns- og inspirationsmaterialet her: Praksisfaglighed i skolen
For at få adgang til materialet skal du oprette dig som bruger. Det gør du ved at klikke på den grønne knap "start" øverst i højre hjørne. Herefter har du fri adgang til materialet.

Du kan også læse forundersøgelsen om praksisfaglighed, der peger på, hvilke områder fra pædagogisk og didaktisk forskning og praksis, der kan være med til at udfolde begrebet praksisfaglighed i en folkeskolesammenhæng: Praksisfaglighed i skolen - En forundersøgelse

 

Der vil blive udarbejdet et endeligt videns- og inspirationsmateriale om erfaringerne fra udviklingsprojektet i midten af 2020. Dette materiale vil ligeledes kunne findes på www.emu.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.