Pædagogisk ledelse i et praksis- og forskningsperspektiv

Samlede konklusionerne fra de seneste 10 års forskning i pædagogisk ledelse. Få viden om, hvad der virker, hvordan den pædagogiske ledelse i folkeskolen kan styrkes. 

I 2014 foretog Børne- og Undervisningsministeriet en række systematiske forskningskortlægninger af pædagogisk ledelse. På den baggrund blev der udarbejdet en rapport og en publikation, der giver indsigt i nationale og internationale resultater. De to udgivelser præsenterer metoder, redskaber og indsatser, der har effekt på elevernes læring.

 

1. Om publikationen Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse

Publikationen kaster lys over blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan skoleledelsen udvikle skolens professionelle kapacitet og samarbejde, så elevernes læring og trivsel styrkes?
  • På hvilken måde kan skoleledelsen skabe en læringskultur med klare mål og høje forventninger til både personale og elever?
  • Hvilken viden skal skoleledelsen have for at kunne tage aktivt del i udviklingen af undervisningen og læringsmiljøet?

Få også inspiration til hvordan skoleledelsen aktivt kan gøre en forskel i forhold til elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling gennem:

  • At styrke skolens professionelle kapacitet gennem rekruttering og kompetenceudvikling.
  • At professionalisere forskellige typer af samarbejde.
  • At sætte sig i spidsen for arbejdet med en fælles læringskultur og et læringsmiljø med klare mål og forventninger til både pædagogisk personale og elever.
  • At deltage aktivt i udvikling og evaluering af undervisningens indhold og metoder.

Publikationen kan anvendes af den enkelte skoleleder eller af ledelsesteamet og bidrager til at skabe et overblik over de forskellige aspekter, som ledelsesopgaven rummer. Derudover kan der hentes inspiration til, hvordan specifikke aspekter af den pædagogiske ledelsesopgave kan kvalificeres, og den kan bruges som dialogværktøj i de faglige fora på skolerne og i samarbejdet med skolens eksterne samarbejdspartnere.

 

Ressourcer

Forskningskortlægning pædagogisk ledelse, Rambøll og Aarhus Universitet 

Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse, Rambøll, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, UCC, VIA University College, 2014.

Find mere viden om ledelse på Ressourcecenter for Folkeskolen

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.