Kompetencedækning: Elever skal i højere grad undervises af lærere med den rette kompetence

Kompetencedækningsgrad betyder i hvilken udstrækning undervisningen varetages af lærere med formelle kompetencer i fagene. En rapport fra Lange Gruppen påviser at kompetencedækningsgraden kan øges fra 85,2 % i 2016/2017 gennem kompetenceudvikling og fagfordeling.

  • I skoleåret 2016/17 er kompetencedækning for klassetrin i udskolingen markant højere og tæt på målet om fuld kompetencedækning, set i forhold til kompetencedækningen på klassetrin i indskolingen og mellemtrinnet.
  • Ifølge den teoretisk optimale kompetencedækning er det kun muligt for skolerne at opnå fuld kompetencedækning, hvis kompetencedækning i fagfordelingen fortrænger alle andre pædagogiske og administrative hensyn.  
  • Forskellen mellem den teoretisk optimale og den faktiske kompetencedækning viser et potentiale i fagfordelingen, der kan øge kompetencedækningen med 2,5-5,6 procentpoint i skoleåret 2016/2017.
  • Fagsuppleringsanalysen viser et potentiale for at øge kompetencedækningen med 5,5 procentpoint, hvis der gives 15.000 fagsuppleringer til de lærere, som underviser flest timer i et fag uden at have de egentlige fagkompetencer.
  • Fagfordeles der mere effektivt og samtidig fagsuppleres, vil der ske et overlap mellem effekterne og potentialerne vil reduceres.
  • Hvis der sker en investering i 15.000 fagsuppleringer og det fordres, at alle skoler kan blive så effektive i fagfordelingen som hos den i dag mest effektive halvdel af skolerne, vil kompetencedækningsgraden kunne nå et niveau omkring de målsatte 95 pct.
Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.