Konferencer og møder

Webinar: Inspiration til fagligt løft i grundskolen

Få overblik over fire indsatser, der styrker samarbejdet om elevernes faglige udvikling.

Efter længere tids nødundervisning kan der være behov for at styrke den faglige udvikling i eksempelvis udvalgte fag eller for enkelte elever. På den baggrund er der udarbejdet et inspirationskatalog med viden og inspiration om indsatser, der kan styrke elevernes faglige udvikling. På dette webinar kan I få viden og inspiration til arbejdet med indsatserne som er co-teaching, makkerlæring, undervisning i små grupper og intensive læringsforløb.
 

Dato

Den 20. maj 2021 

Tid

kl. 15:00 - 16:00

Tilmelding

Læs mere om tilmelding her

Inspirationskatalog

Læs mere om inspirationskataloget her