Konferencer og møder

Temadag vedrørende inspirationsmateriale om anbragt børn og unge - 27. nov.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder i forbindelse med udvikling af nyt materiale en temadag om anbragte børn og unges deltagelsesmuligheder, faglige progression og trivsel i skolen. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet står bag udviklingen et nyt inspirationsmateriale, der skal understøtte skoler i at opbygge et beredskab og systematiske indsatser, der bidrager til at sikre anbragte børn og unges deltagelsesmuligheder, faglige progression og trivsel i skolen.

Målgruppe: Ledere og medarbejdere i børne- og ungeforvaltninger samt ledere, lærere og pædagoger i grundskolen på både almen- og specialområdet

Dato

27. november 2019

Tid

9.30-16.00

Sted

Milling Hotel Park

Deltagerbetaling

400 kr. 

Kontakt

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmelding

Læs mere

Siden er opdateret 30. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.