Konferencer og møder

Temadag: Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen - 2. maj

Temadagen henvender sig til skoleledelse og ressourcepersoner inden for naturfagene, fx kommunens naturfagskoordinator og skolens naturfagsvejleder eller en tilsvarende ressourceperson.

I løbet af dagen præsenteres gode eksempler på naturfaglige handleplaner og anvendelsen i praksis, et opdateret syn på naturfag anno 2019 samt et helt nyt nationalt netværk for naturfagsvejledere i Danmark.

Der vil bl.a. være oplæg ved Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, Astra, UVM og skoleledere, der har arbejdet med udvikling naturfagskultur i sammenhæng med lokal skoleudvikling.

Dato
2. maj 2019 kl. 09:00 - 15:30

Sted
Rebild Bakker, Skørping

Pris
400 kr.

Målgruppe
Skoleledelser og naturfagsvejledere samt kommunale naturfagskoordinatorer

Kontakt
laeringskonsulenterne@uvm.dk 

Tilmelding
Læs mere her

Siden er opdateret 24. april 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.