Konferencer og møder

Sproglig udvikling i alle fag – hvordan? - 19. august

Vi skal se på, hvordan faglærere kan arbejde målrettet med udvikling af elevernes mundtlige og skriftlige færdigheder i fagundervisningen – både i de naturfaglige fag og de humanistiske fag med fokus på ordforråd, begrebsudvikling og tekstforståelse.

Derudover vil deltagerne blive præsenteret for redskaber til, hvordan de kan arbejde med kapacitetsopbygning af hele skolen i forhold til sproglig udvikling.

Der bliver mulighed for at afprøve en kapacitetsmodel og et dialogredskab, der kan tilpasses den enkelte skole. 

Dato
19. august 2019 kl. 13:00 - 16:30

Sted
Styrelsen for It og Læring, Aarhus

Pris
Gratis

Målgruppe
Alle faglærere

Kontakt
laeringskonsulenterne@uvm.dk 

Tilmelding
Læs mere her

Siden er opdateret 24. april 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.