Konferencer og møder

Konference om anbragte børn og unges faglige progression, trivsel og deltagelsesmuligheder

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer i samarbejde med Rambøll Management Consulting og Københavns Professionshøjskole til virtuel konference mandag d. 23. november 2020.

På konferencen præsenteres et nyt inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression, trivsel og deltagelsesmuligheder i grundskolen.

Konferencen har – udover inspirationsmaterialet - fokus på at få erfaringer og perspektiver fra praksis i spil for at sikre, at inspirationsmaterialet kan anvendes i kommunernes fremtidige indsats for at skabe en god skolegang for anbragte børn og unge. 

Dato

23. november 2020
kl. 10:00 - 15:00

Sted

Virtuelt via ZOOM

Pris

200 kroner plus moms

Målgruppe

Skoleledere, ressourcepersoner i skolen med fokus på udsatte elevgrupper, kommunale skolechefer og børne- og ungechefer, ledere i PPR samt ledere for myndighedssagsbehandlere.

Tilmelding

Tilmelding via dette link