Konferencer og møder

Kend lovgrundlaget for undervisning af tosprogede elever - København 15. jan

På denne temadag vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) præsentere og uddybe lovgrundlaget for folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Her vil der blandt andet være fokus på forståelsen af og skelnen mellem dansk som andetsprog-supplerende og dansk som andetsprog-basis, og hvad dette betyder for praksis kommunalt og lokalt.

Undervejs gives der eksempler på, hvordan nogle kommuner og skoler har udmøntet opgaven. Endvidere lægges der op til drøftelser og erfaringsudveksling skolerne og kommunerne imellem.

Dato

15. januar 2020 kl. 13:00 - 16:00

Sted

Børne- og Undervisningsministeriet, STUK, Fægtesalen

Pris

Det er gratis at deltage

Målgruppe

Lærere, vejledere, skoleledere, skolekonsulenter, skolechefer og andre med interesse for området

Tilmelding

Læs mere

Siden er opdateret 17. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.