Landsdækkende temadag for matematik - 28. nov., Odense

På den matematikfaglige temadag sætter vi fokus på sammenhæng i matematikundervisningen og de matematiske kompetencer i praksis.

Der gives et indblik i sammenhængen mellem fagets formål, fælles mål og læseplanen på tværs af årgangene. Hertil fordyber vi os i de matematiske kompetencer (problembehandling, modellering, ræsonnement og tankegang, repræsentation og symbolbehandling), som vi sætter i spil med et af de matematiske stofområder. De to matematiske kompetencer ”Kommunikation” og ”Hjælpemidler” vil være gennemgående.  I bliver præsenteret for forslag til et forløb med udvalgte aktiviteter, mål og evalueringsform.

Indholdet for dagen er opbygget, så I har mulighed for at anvende arbejdet i jeres fremtidige fagteamssamarbejde og undervisning. 

Dato
28. november 2019 
kl. 09:00 - 15:30

Sted
Odeon, Odense

Pris
400 kroner

Målgruppe
Lærere, vejledere og skoleledere

Tilmelding
Læs mere

Siden er opdateret 07. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.