Artikel

Læsning på digitale enheder i undervisningen

Inspirationsmaterialet Læsning på digitale enheder (Børne- og Undervisningsministeriet og Nationalt Videncenter for Læsning) stiller skarpt på elevers digitale læsning. Få indsigt i betydningen af digitale enheder i forhold til læring og læsning.

Digitale tavler, tablets og bærbare computere har vundet indpas og spiller en central rolle som supplement til skolens øvrige og teknologier og læremidler. Inspirationsmaterialet, der baserer sig på forskning og praksis, giver formidler i tekst, lyd og levende billeder indsigt i:

  • Hvad det betyder for læsningen, når den foregår på et digitalt medie.
  • Hvilke nye krav det stiller til lærernes, skolepædagogernes og elevernes kompetencer.
  • Hvad det betyder for lærerrollen og didaktikken, når klasserummet digitaliseres.
  • Og hvilke muligheder for støtte giver digitale enheder elever i læse-skrivevanskeligheder.

Tre screencasts om læsning af digitale tekster

Digitale tekster adskiller sig fra analoge tekster på flere måder. I tre screencast introducerer Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, Clio Online, og Rikke Christoffersen Denning, UC Syd, til digitale teksters navigation, multimodalitet og troværdighed. Alt sammen noget, som eleverne bør være opmærksomme på i deres læsning.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Navigation: Digitale tekster fylder ofte mere end et skærmbillede kan vise. Samtidig rummer de hyperlinks, der gør, at eleverne let kan navigere videre enten internt i teksten eller fra den aktuelle tekst til en helt ny. Det er derfor vigtigt, at eleverne skimmer teksten for at få et overblik over den samt dens muligheder for navigation så de kan vurdere, hvordan de vil læse den.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Multimodalitet: Digitale tekster kommunikerer ofte via flere udtryksformer, ikke kun via skriften alene. Det være sig såvel statiske udtryksformer, så som billeder og farver, som dynamiske og levende udtryksformer, så som lydfiler og video. Eleverne bør derfor vurdere, om og hvordan tekstens forskellige udtryksformer spiller sammen og om de understøtter, supplerer eller kontrasterer tekstens budskab.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Troværdighed: Internettet giver alle skrivelystne mulighed for at publicere holdninger og viden. Det kan eksempelvis være via sociale medier, blogs eller hjemmesider. Det er derfor vigtigt at eleverne undersøger, hvem der er afsender af den digitale tekst, så de kan vurdere dens troværdighed.

 

Podcasts om læsning på digitale enheder

Tekster læst på digitale enheder inviterer til nye læsestrategier. Det kan du få mere viden om i disse to podcasts (lydfiler). I den ene fortæller Jens Jørgen Hansen, lektor på Syddansk Universitet, om sin forskning i digital læsedidaktik. I den anden fortæller Peter Juncker-Mikkelsen, lærer på Dyssegårdsskolen om, hvordan han underviser i digitale læsestrategier.

Hvilken betydning har det for vores læsning og læseoplevelse, når vi læser på skærm og på papir? Det kan du få mere viden om i disse to podcasts. ​I den ene fortæller Gitte Balling, lektor på Københavns Universitet, om sin forskning i læsning på forskellige enheder. I den anden fortæller Mikkel Sandbak, lærer på Gladsaxe skole, om, hvordan han inddrager forskellige medier for læsning i sin undervisning.

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.