Artikel

Digitale sexkrænkelser kræver en kvalificeret indsats

 Voksne og professionelle har medansvar for at beskytte og hjælpe børn og unge med deres færden på nettet. Med denne artikel får du nogle bud på, hvordan du kan kvalificere en dialog om et vanskeligt emne.

Digitale sexkrænkelser af børn og unge optræder regelmæssigt i medierne. Omfanget af digitale sexkrænkelser blandt unge er bekymrende, mener Red Barnet – især fordi mange ikke søger hjælp.

Som professionelle i skolen, har vi brug for:

  • Viden om de unges adfærd på nettet i forhold til deling af billeder
  • Redskaber til at tale med børn og unge om forebyggelse af digitale sexkrænkelser
  • Redskaber til at handle, når børn og unge har udsat andre eller er blevet udsat for sexkrænkelse på nettet

 

Børn og unge deler billeder

“For de fleste unge spiller internettet en væsentlig rolle i deres venskaber og relationer... Samtidig er det blevet en nærmest normal del af mange unges liv at få taget billeder i smug, modtage seksuelle kommentarer til deres billeder eller få delt et nøgenbillede”.

Sådan kan man læse på Red Barnet hjemmeside, der præsenterer en undersøgelse fra januar 2018 om omfanget af digitale sexkrænkelser blandt børn og unge mellem 13 og 17 år.

 

En kompleks problematik

Red barnets project deSHAME handler om at forebygge og reagere på digitale sexkrænkelser. I en rapport fra projektet fås baggrundsviden om emnet.  

Rapporten giver:

  • et overblik over de fire hovedtyper af krænkelser, de unge oplever og forsøger at forholde sig til i deres hverdag
  • en beskrivelse af de fem hyppigste barrierer, der forhindrer de unge at søge hjælp. Beskrivelsen af barrierene giver et indblik i problemets kompleksitet, og hvad der opleves som svært for de unge.

Indsigterne i rapporten er et nyttigt redskab, fordi den professionelle får et indblik i de unges livsverden og derfor kan tage højde for det de unge kan opleve som følsomt, skamfuldt eller pinligt.

 

De voksne skal tage ansvar for dialog

“Børn og unge har altid en god grund til at dele intime billeder. De har ikke altid modenhed og erfaring til at forestille sig de mulige konsekvenser” skriver Red Barnet i deres Faghæfte Når børn og unge deler intime billeder på nettet  (2016).

Der påhviler de voksne et ansvar i at støtte børn og unge, så de kan agere forsvarligt. Børn og unge skal føle sig trygge ved at søge hjælp, når de har behov for det.

I faghæftet fra Red Barnet kan du læse om de problematikker, der opstår, når et barn eller en ung oplever, at et intimt billede eller en film bliver offentliggjort eller delt. Red Barnet har blandt andet undersøgt, hvordan man som fagperson kan håndtere en situation, hvor intime billeder eller film er blevet spredt online med negative konsekvenser.

 

Samtale med dine kollegaer

Med faghæftet fra Red Barnet kan I få et fælles afsæt for jeres dialog i teamet eller på skolen.

Diskuter fx i teamet, hvordan I vil tale med børn og unge om de følelser, der er forbundet med konsekvenser af billeddeling. I hæftet er der en række cases, der viser kompleksiteten af fænomenet og fortæller om de motiver, der ligger til grund for at børn og unge deler intime billeder. Materialet kan bidrage til at nuancere holdninger til børn og unge, der har delt eller fået delt deres billeder.

 

Sæt gang i indsatsområder

Aftal, om I vil lave en fælles indsats, udarbejde en strategi på skolen eller måske holde et forældremøde, hvor temaet billeddeling er på dagsordenen. Diskutér med kollegaer, hvordan I gennem en eventuel fælles indsats for eksempel vil:

  • Oplyse eleverne om deres pligter og rettigheder mht. billeddeling og begrebet samtykke
  • Forebygge at uønsket billeddeling
  • Skabe et trygt miljø, hvor børn og unge tør søge støtte hos de voksne
  • Tackle den smerte, der er forbundet med at føle sig offentligt udstillet

 

Kreditering

Artiklen inddrager Red Barnets rapport: “Unges erfaringer med digitale sexkrænkelser” (januar 2018) samt faghæftet: “Når børn og unge deler intime billeder på nettet” (2016)

Forløbet er udarbejdet af Danièle Eychenne, pædagogisk konsulent ved CFU/KP - december 2018

 

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.