Artikel

Internettet en ramme for den demokratiske eller antidemokratiske dialog?

Nettet har potentialer som ramme for demokratisk dialog, men kan også være en forstærkende faktor for udbredelse af ekstreme budskaber.

Denne artikel sætter fokus på betydningen af at rammesætte, at eleverne øver sig i at ytre sig og være kritiske og lære dem at have in mente, hvordan nettet bliver brugt til spredning af ekstremistiske budskaber.

Digital og meningsmæssig modstandskraft

Cyber- og informationssikkerhed er et aktuelt tema. Sager om fake news, propaganda og radikalisering er løbende i medierne.

I forhold til radikalisering har vi viden om hvilke mennesker, der er i farezonen. En faktor kan være, at man føler sig misforstået eller overset og tilbydes et ståsted og et fællesskab. Dertil kommer fx politiske, ideologiske eller religiøse faktorer mv.
Diskussioner i klassen kan afføde, at du som lærer bliver opmærksom på elever, der kan være i farezonen og måske har brug for at blive guidet eller udfordret.

Artiklens formål er således at skabe overblik over nogle af de faktorer, der kan spille ind i relation til at forebygge en udemokratisk udvikling. Den peger på værdien af “den demokratiske dialog” og  det, at børn og unge bliver i stand til at bidrage til samfundets udvikling. 

Eleverne skal tage kritisk stilling, blive i stand til at gennemskue motiver og være modstandsdygtige over for internettet som platform for eksponering og spredning af falske og ekstremistiske budskaber.

 

Ekstremisme i Danmark

I Danmark taler man om tre primære former for ekstremisme:

  • Ekstrem islamisme
  • Højreekstremisme
  • Venstreekstremisme

En del børn og unge  møder nogle af disse former for ekstremisme, fx når de følger bestemte personer på YouTube.

Yderligtgående propaganda florerer i høj grad på flere platforme og den type indhold finder let vej ind i de unges feeds.

 

Influencere

Influencere kan spille en rolle ift. at forholde sig til den formidling, der sker på nettet. Deres rolle kan være både positiv og negativ ift. radikale synspunkter eller budskaber. Det kan være relevant at tage sådanne eksempler op og lade eleverne forholde sig til dem.

 

Dyrk diskussionen

Modstandskraft opnås både ved at være kritisk og ved at øve sig i at formulere synspunkter, drøfte dem både med ligesindede og med dem, man er uenige med. Det kan være i real-life eller online.

Skab rammerne for at eleverne lærer, at internettet har et stort demokratisk potentiale, hvor alle kan komme til orde og gå i dialog. Lad eleverne få erfaringer med at ytre sig og være uenige på en hensigtsmæssig måde. Alle fag kan impliceres, og du kan som lærer tage fat i emner, der er aktuelle for eleverne. Det afgørende er rammesætningen og opmærksomhedspunkterne, der kan ligge i den slags tiltag.  

Tal med eleverne om, hvad de ser på fx YouTube. Lav debatter i forlængelse af temaer, der fanger eleverne, så de øver sig i at få formuleret, nuanceret og ikke mindst mødt andre synspunkter end deres egne.

Lad eleverne forholde sig til ytringer på digitale medier fx Facebook og YouTube og drøft, hvilken betydning afstanden mellem afsender og modtager har for formidlingen af ekstreme holdninger eller formuleringer, når man kommunikerer via teknologier.

 

Tiltag i forhold til værdien af uenighed

Hvis du vil have inspiration til og eksempler på at arbejde  med at fremme og rammesætte dialog, hvor eleverne ikke alene møder et ekko af egne synspunkter, men er uenige, kan du se på materialet på EMU om demokrati og fællesskaber fx under “Stærke fællesskaber” eller tiltaget  “Uenige sammen”et DR-projekt (2019).

 

Hvor kan du i øvrigt finde inspiration og støtte?

Der kan også være inspiration at hente i

Der er tilbud og værktøjer hos Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, hvis I på skolen på et mere overordnet plan har brug for input og redskaber til handlinger. Her er hjælp at hente i forhold til at arbejde med den positive demokratiske dialog og deltagelse samt forebyggelse af deltagelse i ekstremisme.

Denne artikel inddrager primært baggrundsmateriale fra:

Nettets vildveje

Materiale fra Nationale Center for Forebyggelse af Ekstremisme

 

Kreditering

Udarbejdet af Christina Hellensberg, KP, februar 2019

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.