Redskab

Digital førstehjælp

Både i skoleverdenen og i privatlivet bruger vi forskellige tjenester og apps og kommunikerer via diverse kanaler. Men hvad gør du, hvis du er blevet hacket, eller en person eller skolen bliver hængt ud? Vi har sammensat en guide med få skridt.

Med den stigende online-kommunikation og det stigende antal sociale platforme vil du som lærer støde på, at disse kan have været brugt på en uheldig måde. Platformene kan være brugt til alt fra små drillerier til decideret mobning eller kriminelle handlinger. Det kan være svært at overskue de mange forskellige tjenester, og hvordan du som lærer skal forholde dig til dem. Derfor har vi lavet en kort vejledning i, hvordan du kan håndtere problemstillinger.

 

Hvad gør du, når skaden er sket?

Stop

Først og fremmest handler det om at stoppe de uhensigtsmæssigheder, der foregår. Start med at skifte kodeord på de pågældende tjenester. Gør derefter opslag private og ikke-delbare. I grelle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt helt at slette opslag, så yderligere spredning besværliggøres.

Dokumentér og lås

I nogle tilfælde er det godt at have dokumentation for det, der er foregået. Tag derfor skærmbillede, inden du evt. sletter opslaget, hvis du mener, det er vigtigt, at du senere kan dokumentere, hvad der er sket.

Anmeld hændelsen

Ved mindre alvorlige hændelser med f.eks. elever på skolen kan du tage en samtale med de implicerede.Ved kriminelle handlinger kontaktes politiet.

 

Hvordan kan du håndtere situationen?

Kontakt udbyderen

Når du har gjort, hvad du selv kunne, kan du kontakte udbyderen af tjenesten. Se i øvrigt bilaget med de gængse tjenester. Forklar situationen, og hør om deres muligheder for at hjælpe dig.

Informér om, hvad der er sket

Afhængig af hændelsens omfang skal der informeres. Overvej, hvem der skal informeres. Forældre, klassen, årgangen, alle skolens forældre. Ved store sager følger man den lokale kommunikationsstrategi, hvor det er aftalt, hvem der udtaler sig på skolens vegne. Spørg skolelederen.

Anonymisér data

Iflg. GDPR (Artikel 17 i GDPR) har du retten til at blive ‘glemt’, hvilket betyder, at tjenester skal anonymisere dine data og fjerne muligheden for at finde og linke til dem. Bemærk, at det betyder, at din profil bliver anonymiseret helt, og du derved mister din digitale identitet på en given tjeneste. Har du behov for, at din profil helt forsvinder, skal du kontakte udbyderen af tjenesten.

Psykologhjælp

Afhængig af hændelsens art undersøger du, om der er brug for psykologhjælp. Brug de kanaler, skolen og evt. kommunen har stillet til rådighed.

 

Hvor finder du hjælp?

Gængse tjenester

Vi har samlet en oversigt over, hvordan man forholder sig, når en konto er blevet misbrugt på Google, Facebook, Snapchat, Twitter eller Instagram (bilag)

Find mere hjælp

 

Kreditering

Redskabet er udviklet af Finn Faurbye og Chris Krogsøe Mienert, pædagogiske konsulenter ved CFU UCSYD, juni 20

Siden er opdateret 24. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.