Forløb

Afdæk tendenser om din og andre elevers digitale sikkerhed

Med afsæt i den viden eleverne har opnået om egen og andres kendskab til digital sikkerhed, udvikler de en test, som skal gøre dem opmærksomme på digital sikkerhed.

 

Forløbet er henvendt til samfundsfag og matematik i udskolingen.
Anslået tidsforbrug: 5-6 lektioner.

Digital sikkerhed er et væsentligt tema i vores samfund. Derfor skal eleverne have viden og kompetencer, så de bliver i stand til at agere hensigtsmæssigt på nettet, så de kan beskytte deres oplysninger og sig selv.

 
Formålet med dette forløb er at:

 • Udvikle elevernes kritiske sans i forhold til egen og andres digitale sikkerhed
 • Gennemskue, hvad der relevant at være opmærksom på omkring egen og andres digitale sikkerhedsadfærd

 

Kompetenceområdet ‘Matematiske kompetencer’ og ‘Samfundsfaglige metoder’ inddrages i dette forløb.

 

Overvejelser

Dette forløb består af 2 faser:

Fase 1 har fokus på at lade elevernes forforståelse for digital sikkerhed komme i spil ved hjælp at en Test, som har 10 spørgsmål og er udarbejdet af Sikkerdigital.  

I Fase 2 ser eleverne korte animationsfilm og udarbejder derefter deres egen test om digital sikkerhed. Testen skal deles med resten af skolen og elevernes forældre.

 

Planlægning

I fase 1 vil eleverne skulle svare på enkelte spørgsmål, som omhandler digitale fælder, eksemplevis svindel-sms’er, phishing mails og falske hjemmesider

I fase 2 skal eleverne skrive spørgsmål i Google Forms. Opret derfor en sådan, inden forløbet sættes igang. Dette kræver en google konto. Har skolen adgang til Office 365, kan I oprette testen i Microsoft Forms i stedet.

 

Forløbets opbygning

Fase 1: Test dig selv: Kan du spotte de digitale fælder?

Start med at lade eleverne tage testen Kan du spotte de digitale fælder? Lad eleverne tale om, hvad de har svaret, hvad der var indlysende og hvad var svært at svare på.
Kvalificer derefter en diskussion om, hvad der gør en test god, interessant og relevant.

 • Hvad er testens formål?
 • Hvilke typer spørgsmål kan man stille og hvilke typer svar får man?
 • Hvad er fordele og ulemper ved multiple-choice-spørgsmål?

I kan fx problematisere, at multiple-choice-test (Google-form) producerer kvantitative data, som er nemme at analysere, men de data, der kommer, er begrænset til de valg, testen tilbyder, og derfor ikke kan nuancere komplekse problemstillinger.

Disse overvejelser tages med i fase 2.

 

Fase 2: Klassens egne digitale sikkerhedstest

Eleverne henter viden om digital sikkerhed fra bl.a. de fire animationsfilm fra Pengeuge og andre forløb, som de evt. har arbejdet med.

På baggrund heraf udvikler de klassens test om digital sikkerhed. Testen kan bl.a. omhandle følgende emner:

 • Opbevaring af fortrolige oplysninger
 • Deling af koder
 • Mistænkelige besked
 • Sikker adgangskode
 • Handle på nettet
 • Hacking

 

Start med sammen at udvælge et par emner, som testen skal indeholde. Lav derefter en brainstorm over de udvalgte emner:

 • Hvad betyder/indebære/indeholder emnerne?
 • Hvad skal man være opmærksom på ved dette emne?
 • Hvad er farligt ved dette emne?
 • Find selv på flere

 

Lad eleverne arbejde i grupper på 2-3. Eleverne vælger et emne, som de udvikler spørgsmål til en multiple-choice-test til. Derefter udvælger klassen de spørgsmål, som skal med i testen.  Disse spørgsmål skrives i Google Forms.

Når I bruger Google Forms kan I sikre anonymitet, da Google Forms normalt er pre- indstillet, så besvarelser er anonyme. Det kan I lige tjekke under indstillinger.

Afprøv testen i klassen og tilpas den, inden den skal bruges på andre målgrupper.

 

Evaluering

Del klassens test med resten af skolen og elevernes forældre.

Vend tilbage til testen om nogle uger og undersøg, hvilke svar og tendenser I kan se i testens svar-del.

Opret evt. et regneark via Google Forms i Google drev, og arbejd videre med svarene i matematikundervisningen.

 

Faglige overvejelser i forlængelse af forløbet

Overvej, hvordan autentiske, indsamlede data kan grupperes, beskrives, tolkes og præsenteres i matematikundervisningen.

 • Hvilke relevante deskriptorer og diagrammer kunne anvendes til analyse af datasæt?
 • Hvilke muligheder for kritisk stillingtagen ligger der i den gennemført statistiske undersøgelse?

 

Problematiser, de faldgruber og usikkerheder, der er forbundet med at indsamle data og lave en statistiske analyse

 • Hvornår er et datasæt repræsentativt?

 

Forløbet inddrager materiale fra Pengeuge udarbejdet af Danmarks Matematiklærerforening og materiale fra Sikkerdigital.dk

Forløbet er udarbejdet af Mia Elise Wied, CFU/KP - December 2018

Siden er opdateret 22. oktober 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.