Inspirationshæfte til håndværk og design

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet et inspirationshæfte, der kan anvendes i arbejdet med udvikling af faget håndværk og design.

Dette inspirationshæfte præsenterer de overordnede resultater fra Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) evaluering af folkeskolens implementering af faget håndværk og design. Hæftet giver perspektiver til arbejdet med at udvikle faget på skolerne med det formål at klæde ledere og lærere på med udvalgte resultater fra evalueringen. Resultaterne kan danne afsæt for relevante overvejelser og drøftelser om, hvordan faget kan udvikles på skolerne.

Om evalueringen og inspirationshæftet
Evalueringen bygger på interviews med både lærere, elever og ledere og sætter fokus på muligheder og udfordringer i skolernes arbejde med det nye fag. I forbindelse med evalueringen har EVA også gennemført en registeranalyse af andelen af lærere med linjefagskompetence på skolerne. Evalueringen er gennemført i 2019 på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Hæftet er bygget op omkring to temaer. Det første tema sætter fokus på overvejelser om organiseringen af faget på skolerne og er målrettet ledere. Det andet tema er målrettet lærere og handler om arbejdet med undervisningen.

Nyt fag,  nye udfordringer
Evalueringen viser, at lærere betragter håndværk og design som et nyt fag, der medfører helt nye udfordringer. Det skyldes, at faget erstatter de to tidligere fag, sløjd og håndarbejde, som har tilknyttet forskellige faglokaler, fagligheder og lærergrupper. Det stiller nye krav til gennemførelsen af undervisningen, til lærerens rolle og til samarbejdet mellem lærerne på skolen. En af de ændringer, der særligt optager lærere, er det nye fokus på designprocesser som fagets omdrejningspunkt.

Læs hele evalueringsrapporten her: Evaluering af folkeskolens nye fag madkundskab samt håndværk og design

Siden er opdateret 01. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.