Pilotprojekt om håndværk og design

Få inspiration til din egen undervisning ved at gå på opdagelse i inspirationsforløb, der er blandt andet udviklet og praksisafprøvet med udgangspunkt i designmodellen.

Håndværk og Design erstattede i 2016 fagene håndarbejde og sløjd. I den forbindelse gik Net - værket Kreative Børn, Dansk Arkitektur Center og foreningen Børn, Kunst og Billeder sammen i et pilotprojekt for at få erfaringer sammen med folkeskolelærere, designere og arkitekter i et nyt pilotprojekt.

Hvad er "good practice"?
På baggrund af de erfaringer 10 kommuner, skoleklasser, designere, arkitekter og lærere har gjort sig i pilotprojektet er der udviklet et inspirationsmateriale. Til inspirationsmaterialet er udvalgt seks designforløb, der er udviklet til mellemtrinnet og afprøvet i foråret 2015. Alle forløb forholder sig til læringsmål og de er udviklet og tænkt ind i en skoles hverdag med de udfordringer, der altid er, når et nyt fag skal introduceres. Det har været målet med både forløbene og inspirationsmaterialet, at finde frem til ”good practice”-modeller, der kan inspirere eller bruges direkte i undervisningen.

I designforløbene er der lagt vægt på samspillet mellem teori og praksis. Eleverne arbejder med en idé og skal omsætte den til et færdigt produkt ved brug af håndværksteknikker, designteori og konkrete processer.

Designmodel
I inspirationsmaterialet er der en introduktion til en designmodel, som både lærere, designere og arkitekter har haft stor glæde af at bruge i pilotprojektet - både inden de gik i gang og undervejs i undervisningen.

Seks afprøvede inspirationsforløb
Inspirationsmaterialet indeholder seks forløb. Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte designere, arkitekter og lærere har grebet opgaven an, og det er derfor nogle meget forskellige beskrivelser af forløbene med individuelle løsninger, kommentarer, gode råd og ideer. Materialet indeholder desuden kommentarer med sjove, gode eller vigtige tanker og erfaringer, der opstod undervejs i projekterne på nogle af siderne. 

 

Kreditering

Kreative Børn er et regionalt projekt udviklet af tolv kommuner i hovedstadsregionen; KulturMetropol-Øresund. Projektet arbejder med forskellige måder at bringe kreativitet ind i folkeskolen og skabe mere viden om, hvordan man kan arbejde med børn og kreativitet.

Siden er opdateret 15. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.