Hjælp til lærere i forhold til undervisning hjemmefra

Alle elever er sendt hjem fra skole, og forældre og elever skal få en anderledes hverdag til at fungere. Det er samtidig ambitionen, at eleverne også i denne ekstraordinære situation undervises og får mulighed for faglig udvikling hjemmefra. 

Der er dog tale om en helt ekstraordinær situation og det forventes derfor ikke, at skolerne kan indfri samme kvalitetsniveau for nødundervisningen, som der er for den almindelige undervisning

Som lærer har du en vigtig opgave i at kommunikere til forældre og elever om, hvordan undervisningen skal foregå i din klasse og i dine fag.

Her er en række råd til, hvordan du som underviser kan gribe denne uvante undervisningssituation an:

 • Du kan kommunikere til elever og forældre pr. sms, mail eller via Aula/Intra om dags- og ugeplan for undervisningen.
 • Du kan anvende digitale læringsplatforme og læremidler.
 • Du kan gennemføre undervisning i et virtuelt klasseværelse, hvor lærer og elever deltager samtidig.

 

Kommunikation til elever og forældre pr. sms, mail eller Aula

I de allerførste dage af perioden med skolelukning er det vigtigt at orientere elever og forældre om, at skolerne fortsat har pligt til at give undervisning. Undervisningen foregår hjemmefra, og lærerne vil orientere og vejlede om, hvad eleverne skal lave, hvornår de skal lave det, og om der er behov for forældrenes støtte hertil. Det er ikke forældrenes ansvar at undervise børnene under en skolelukning, men det er forældrenes ansvar at følge med i, hvad der bliver meldt ud fra skolen. 

Du kan også pr. sms eller mail opfordre forældre til at læse med deres børn, tale om det de læser, hente barnets lærebøger på skolen og lave opgaver i bøgerne sammen med barnet.

Du skal huske at give både elever og forældre besked om, hvordan de kommer på Aula, læringsplatforme og digitale læremidler hjemmefra via Unilogin.

 

Undervisning gennem digitale læringsplatforme og læremidler

Du kan også planlægge undervisning for dine elever med brug af digitale læringsplatforme og læremidler.

Som underviser på en folkeskole har du adgang til en læringsplatform. Du har sandsynligvis også adgang til en række andre digitale læringsressourcer og fagportaler. En række forlag har stillet deres digitale læremidler og fagportaler gratis til rådighed under skolelukningen. Vær opmærksom på, at du bør anvende programmer, som din skole/kommune har lavet aftaler med,

Du kan i læringsplatformen udgive dags- og ugeplaner samt undervisningsforløb til eleverne, så det er klart for dem, hvad de f.eks. skal læse og hvilke opgaver, de skal løse. Forløbene kan desuden indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver og materialer eleverne skal arbejde med. Det kan både være analogt materiale i form af engangshæfter og taskebøger, som eleverne har med hjemme, og/eller digitalt materiale i form af digitale læremidler/fagportaler.

I læringsplatformen kan du sammensætte egne faglige forløb for eleverne, hvor du kombinerer digitale læringsressourcer (f.eks. fra fagportaler eller emu.dk) med analoge læremidler. Det kan være, at eleverne skal anvende taskebøger og læse et kapitel om et fagligt område og derefter se en video i læringsportalen, som understøtter emnet. Du kan også bede eleverne skrive et essay, udarbejde et oplæg eller lignende. Du har i læringsplatformen endvidere mulighed for at differentiere i indholdet, så det er tilpasset elevernes forudsætninger og faglige niveau.

 

Tips til undervisning gennem læringsplatform og digitale læremidler

 1. Udarbejd en tydelig rammesætning, der hjælper eleverne til at få klarhed over, hvilke opgaver de skal løse og hvordan.
 2. Sørg for at give en grundig introduktion til opgaven. Dette kan f.eks. gøres via en lyd- eller skærmoptagelse 
 3. Det kan også være en fordel at udvikle materiale til forældrene, f.eks. i form af introduktioner, der forklarer, hvilke aktiviteter børnene forventes at gennemføre og i hvilken rækkefølge.
 4. Følg med i elevernes aktivitet i læringsplatformen/de digitale læremidler og tag kontakt til elever (og forældre), der har svært ved at komme i gang eller går i stå.
 5. Hvis der arbejdes asynkront, kan skolen tilbyde et tidsrum, hvor det er muligt at chatte med eller ringe til læreren.

 

Undervisning i et virtuelt klasseværelse

Der findes flere forskellige programmer, der understøtter virtuelle møder/konferencer og gør det muligt for dig at mødes med dine elever og afvikle undervisningen digitalt. Programmerne har forskellige muligheder for at lave mindre grupper, chatte osv.

 

Hvilket program til videomøder har du til rådighed?

Du vil typisk have adgang til et af disse programmer gennem skolens eller kommunens valgte fildelingssystem: Microsoft Office 365/Teams, Googles G Suite for Education eller Hangout Meet mf.  Alternativt kan du f.eks have adgang til Skype. Det pædagogiske læringscenter/skolens it- og medievejleder kan oplyse dig om, hvilket program du har adgang til.

For nogle kan undervisning i et virtuelt klasseværelse forekomme vanskeligere end undervisning, der planlægges og afvikles i en læringsplatform, særligt hvis eleverne ikke tidligere har været logget på et digitalt mødested og/eller været vant til denne undervisningsform.

Hent guide til at oprette virtuelt klasseværelse i Office 360 og Google Suite for Education

 

Tips til undervisning i det virtuelle klasseværelse

 1. Bed eleverne om at afbryde (mute) deres mikrofoner, når de ikke byder ind i undervisningen.
 2. Del din egen skærm med f.eks. dine PowerPoints eller anden skriftlig og visuel præsentation.
 3. Sørg for at lave opgaver, hvor eleverne skal være aktivt deltagende, f.eks. quizzer eller opsamlende opgaver undervejs.
 4. Skab mulighed for virtuelt gruppearbejde, f.eks. ved at elever taler sammen to og to over telefon.
 5. Lav en kort opsummerende video til slut om emnet, der kan sendes til elever, der ikke har kunnet deltage. Sådan en video kan evt. laves af en elev.

 

Det kan også være en fordel, at skolen tilbyder en teknisk hotline/supportfunktion, så eleverne kan få hjælp til eventuelle tekniske udfordringer. På denne måde kan du koncentrere dig om det faglige indhold, mens du afvikler undervisningen. På flere skoler eksisterer der såkaldte ’mediepatruljer’, som består af elever, der er særligt digitalt velfunderede. Disse kan med fordel indtænkes som en del af en supportfunktion.

 

Læs mere

Praktisk guide til fjernundervisere fra eVidencenteret

Syv gode råd til digitale læringsforløb udviklet til VEU af EVA

Siden er opdateret 30. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.