Forlagene stiller digitale læremidler til rådighed

En lang række digitale forlag og virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne, så du som lærer og dine elever kan tilgå dem under skolelukningen.

Hvis I ikke allerede har en aftale med forlaget, kan det kræve en databehandleraftale og tilslutning. Hvis det er tilfældet, skal I tage kontakt til din skoleledelse eller den kommunale forvaltning.

Som lærer kan du fortsat planlægge undervisning og opgaver i fx læringsplatformen med inddragelse af skolens indkøbte digitale læremidler og platforme, som du er vant til at bruge i din undervisning, og som du måske allerede har planlagt at bruge. Som lærer kan du derfor anvende de læremidler og platforme, som I plejer at anvende på din skole.

Som lærer kan du anvende digitale læremidler og værktøjer, som din kommune eller skole har indgået en databehandleraftale med. Hvis du er i tvivl, om du må anvende et digitalt læremiddel, så kontakt din leder eller it-vejleder på skolen.

Leverandørerne af digitale læremidler og læringsplatforme har udvidet support, så spørgsmål til mulige aftaler og indhold kan rettes til dem. Det gælder bl.a. følgende leverandører.

 

Forlag  og læremidler til flere fag

Alinea

Fri adgang til Alineas fagportaler, i-bøger, trændingsportaler mv herunder deres sofaskole. Kontakt Alinea for at få adgang.

Clio Online

 

Clio har åbnet op for adgang til deres forløb. Kontakt Clio, hvis skolen/kommunen ikke allerede har en aftale med dem.

Fortælletid Læringsportal med fokus på digital historiefortælling til børn i grundskolen. Der er fortællinger til alle folkeskolens fag med tilhørende læringsmateriale tilpasset fælles mål. Over 900 fortællinger fortalt af 100+ fortællere.

Go' Forlag

Åbner for alle digitale læremidler for skoler og uddannelsesinstitutioner. Kontakt Go' Forlag.

Grammatip.com

De kommuner/skoler der allerede har abonnement får adgang til alle forløb. Kommuner/skoler som ikke er kunder i dag kan få fri adgang til Grammatips forløb. Kontakt Grammatip for at få lavet den nødvendige databehandleraftale.

Gyldendal Uddannelse

 

Gyldendal har åbnet for adgang til deres forløb. Kontakt Gyldendal, hvis skolen/kommunen ikke allerede har en aftale med dem.

Forlaget Carlsen

Forlaget Carlsen sammen med en række af forlagets forfattere og illustratorer taget initiativ til en ny hjemmeside med gratis bøger til børn og unge i en særlig tid.

Forlaget Knoklepokle

Stiler følgende til rådighed: Biologiskolen.dk:  Biologi til udskolingen med tekst, video og opgaver.

Knoklepokle.dk: Matematik og fysik/kemi til udskolingen med tekst, video og opgaver.

Labster

Virtuelle laboratorier inden for Biologi, Kemi og Fysik til udførsel af realistiske laboratorieeksperimenter.

Materialeplatformen

Materialeplatformen indeholder beskrivelser af alle typer læringsmaterialer til den danske undervisningssektor, herunder også dagtilbuddene. Læringsressourcerne kan være betalingsmateriale såvel som gratis materiale.

Minlæring

Didaktiseret læringssystem målrettet sprogfagene og dansk.

Mitcfu.dk

Lovlig streaming af spillefilm og tv-udsendelser samt låne e-bøger til danskundervisningen i mitCFU. Få hjælp på dit lokale CFU – find kontaktinfo og vejledninger på cfu.dk.

 

Matematik

Dansk Skoleskak Skoleskak LIVE’ matematikundervisning.
Forlaget Matematik ApS Tilbyder gratis adgang til digitale materialer.

Matematikfessor

Matematikfessor stilles til rådighed for alle skoler.

Sjov med Musmatik til Matematik

Sjov med Musmatik er udvidet tabellæring på en sjov og aktiv måde.

Skoledu.dk - matematik

Skoledu giver adgang til deres matematikforløb.

Tankespil.dk Matematikspil der kan printes, klippes ud og spilles sammen med dine børn.

 

Læsning

BookBites

BookBites tilbyder en læsekontrakt hvor eleven kan logge sin læsning i papirbøger og hvor læreren på distancen kan følge med i alle elevernes læsning.

FrontRead ApS

Træningsforløb, der træner læsehastighed og tekstfortåelse.

INFOBA Digital Læselog - hvor læreren kan få øje på og følger de børn, der er ordblinde eller har svært ved at læse og skrive. Læseloggen er et redskab til at dokumentere og samle overblik over skolens indsatser og elevens udvikling.

 

Andre fag

Apple Education Danmark

Alle kan kode: Kodning på alle niveauer som selvstudie, eller lærerstøttet. Alle kan være kreative: formidle ideer gennem tegning, video, musik og fotografi.

makecode.com

Makecode.com er teknologiforståelse gennem kodning og kreativitetKod din micro:bit, Minecraft, Adafruit, Arcade eller LEGO EV 3.

Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition er gratis indtil sommerferien. Brug dit Office 365 login

Musikfagsportalen - Spil smart

Adgang til musikvalgfaget på 7. og 8. klassetrin samt til mellemtrinnet

Musikkens verden På Musikkens Verdenshistorie kan lærere arbejde med et stor digitalt undervisningsmateriale, der gennemgår samfundets historiske udvikling i både nationalt og internationalt perspektiv fra den første rock’n’roll i 1950erne til i dag.

Tankespil 

Tegnekursus.dk er et online tegnekursus i grundlæggende at tegne.

 

Nyheder, undervisningspakker og videoundervisning

 

 

Altinget

Altinget har lanceret et månedligt nyhedsbrev til lærere, der viser, hvordan lærere kan anvende Spektrums journalistik i deres undervisning.
Alt stof på spektrum findes igennem hjemmesiden.

Danes Worldwide

Stiller undervisningsfilm til rådighed. Filmene er produceret til online danskundervisning og går tæt på dansk kultur, historie og natur.

DR Skole

På DR Skole finder du digitale undervisningsmaterialer til grundskolen - og tematiske pakker med digitale undervisningsmaterialer, som har baggrund i indhold og satsninger fra DR. Alle materialer på DR Skole er gratis men kræver Unilogin.

LearnUp

Gratis adgang til 95 online kurser for lærere og skoleledere.

Restudy.dk

Videoundervisning til fag i udskolingen.
Restudy stiller også deres virtuelle klasseværelse til rådighed

Seismo.dk

Seismo producerer nyheder og baggrundsartikler dagligt til anvendelse i undervisningen

Skolen-online.dk

Online undervisningsforløb målrettet elever.

Videoskole.dk

Platform med video-indhold til nogle af fagene i folkeskolen.

 

Værktøjer

EDAPTIO Pædagogisk læringsplatform og komplet system til virtuel undervisning.

Innoflow

Online procesværktøj udviklet til at understøtte den problembaserede læring.

Ordbogen.com

 

Ordbogen.com har åbnet for brugen af ordbogen.com for alle – også uden login.

Skoletube

Skoletube giver adgang til deres 22 online værktøjer også til skoler, der ikke har abonnement.  

Wizkids 

Grammatikværktøj, læse- og skrivestøtte og matematikværktøj

 

Læringsplatforme

EasyIQ

Meebook

MinUddannelse

MoMo

Listen er ikke en udtømmende liste over alle tilgængelige ressourcer. Listen er ikke udtryk for en anbefaling fra Børne- og Undervisningsministeriet af navngivne læremidler.

 

Værktøjer til videomøder

Skolen vil typisk have adgang til et af disse programmer gennem skolens eller kommunens valgte fildelingssystem: Microsoft Office 365/Teams, Googles G Suite for Education/Hangout Meet m.fl. Alternativt kan du f.eks have adgang til Skype.

Både Office 365 og Google G Suite for Education er gjort tilgængeligt for alle skoler. Kontakt dem, hvis I vil vide mere. Husk, at der skal laves en databehandleraftale.

 

GDPR

Som lærer kan du anvende digitale læremidler og værktøjer, som din kommune eller skole har indgået en databehandleraftale med. Du kan downloade denne tjekliste med gode råd om datasikkerhed. Hvis du er i tvivl, om du må anvende et digitalt læremiddel, så kontakt din leder eller it-vejleder på skolen.

Adgang til de digitale læremidler

For at få adgang til de digitale læremidler for nedenstående tjenester, skal I på skolen sikre jer, at I kan få adgang, og at der er oprettet en dataaftale. Ofte er det skoleadministrationen, en it-vejleder eller den kommunale forvaltning, der har adgang til at gøre det. Tilslutningen foregår via tilslutningssystemet, som du finder her.

Tilslutningssystemet gør det muligt at sende og hente data imellem skoler og udbyder, i dette tilfælde et forlag, så brugeren kan logge ind og få adgang til fx digitale læremidler fra forlag.

Skolen eller kommunen skal sikre sig, at der er indgået en databehandleraftale mellem skolen og udbyderen, inden der kan gives adgang til de digitale læremidler.

Læs mere om tilslutning her: Tilslutning.dk

Siden er opdateret 01. april 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.