Notat om trivselsmåling 2017

Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Resultaterne viser, at elevernes trivsel er stort set uændret siden sidste og forrige år. Eleverne trives fortsat bedst socialt, mens elevernes trivsel er lavest, når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration. 

 

Formål

Notatets formål er at belyse elevernes trivsel gennem fem indikatorer: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, ro og orden samt generel skoletrivsel.

 

Hovedpointer

  • Overordnet viser målingen fra 2017, at elevernes angivne trivsel er stort set uændret siden sidste år.
  • Ligesom de to foregående år angiver eleverne den højeste trivselsscore på indikatoren ’Social trivsel’, hvor 62 procent af eleverne har en trivselsscore over 4 på indikatoren.
  • Derimod er elevernes trivselsscore lavest på indikatoren ’Støtte og inspiration’, hvor det kun er 10 procent af eleverne der har en trivselsscore på over 4.
  • På indikatorerne ’Faglig trivsel’, ’Ro og orden’ samt ’Generel skoletrivsel’ er det knap en tredjedel af eleverne, der har en trivselsscore over 4.
  • For alle trivselsindikatorer er der en del variation imellem landets kommuner i forhold til andelen af elever med den højeste trivselsscore.
  • Andelen af elever, der angiver at være blevet mobbet, og andelen af elever, der angiver selv at have mobbet andre, er stort set uændret fra 2016 til 2017.
  • Der er en tendens til, at elever, der bliver mobbet, også i højere grad selv mobber andre.

Faktaoplysninger

Elevernes trivsel skal måles årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. 

Indikatorerne er dannet på baggrund af en statistisk analyse (faktoranalyse) og udtrykker grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning til trivsel hos eleverne.

I alt har over 500.000 elever i kommunale folkeskoler og specialskoler deltaget i trivselsmålingen 2017 for 0.-9 klasse.

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.