Forskning og viden

De fem demonstrationsskoleforsøg

Elever, der ofte anvender it i undervisningen, udvikler i højere grad evnen til at samarbejde, forholde sig kritisk og omsætte idéer til innovative løsninger. Det viser forskning om brug af it i grundskolen.

Om demonstrationsskoleforsøgene

Demonstrationsskoleforsøgene gennemføres af en række forskningsinstitutioner og professionshøjskoler, som afprøver it-baserede læringsforløb i samarbejde med 29 udvalgte demonstrationsskoler. I de fem demonstrationsskoleforsøg arbejdes der blandt andet med eleverne som producenter, it og innovation, it-fagdidaktik, undervisningsdifferentiering og målstyret undervisning.

Samlede resultater fra projekterne

Samlet viser de fem demonstrationsskoleforsøg følgende:

  • Den prototypiske undervisningspraksis og integration af it er traditionel og styret af konservative logikker.
  • Langvarig, praksisnær og flerstrenget skoleudvikling fremmer dybereliggende forandring af it-integreret undervisningspraksis.
  • Elever, som anvender it i undervisningen, udvikler i højere grad ”det 21. århundredes kompetencer”, end elever der ikke anvender it.
  • Projektarbejde med tydelige mål, rammer og it-støtte fremmer elevernes udvikling af det 21. århundredes kompetencer.
  • Fagligt opdateret teamsamarbejde fremmer integration af it i fagene.
  • Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater.
  • I digital produktion er både elever og lærere med didaktiske designere.
  • It fremmer elevernes erkendelsesprocesser.
  • It fremmer kreativitet og innovative løsninger.
  • It fremmer samarbejde og faglig videndeling.