2016: Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen

Oktober 2016 er der offentliggjort en række rapporter, der giver en status for folkeskolereformen cirka to år efter reformens implementering. Forskningschef Andreas Rasch-Christensen beskriver i videoklip udvalgte resultater fra rapporterne.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Om resultaterne v. Andreas Rasch-Christensen  (7:38 min.)

Forskningschef hos VIA UC, Andreas Rasch-Christensen, beskriver udvalgte resultater fra rapporterne i videoen ovenfor.

Om rapporterne 

Rapporterne analyserer og beskriver bl.a. kommuners og skolers samarbejde og styring, skoleledelse, skolebestyrelsernes arbejde, læreres og pædagogers beskrivelse af skoledagen og elevernes oplevelse af skoledagen.

Rapporterne er udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning) samt EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).

Siden er opdateret 11. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.