Inspirationskatalog om folkeskolereformen

Et centralt element i folkeskolereformen er en længere og mere varieret skoledag. I dette katalog kan du læse om erfaringer med at udvikle skoledagen og undervisningen.

Formål

Formålet er at inspirere kommuner og skoler i deres arbejde med at indføre en længere og mere varieret skoledag.

 

Om undersøgelsen 

Undersøgelsen bygger på telefoniske interview med ledere fra 42 skoler og besøg på 12 skoler. EVA har screenet skolernes indsatser, og vi har i det endelige valg af deltagende skoler lagt vægt på, at deres indsatser er forløbet over så lang tid, at der er opbygget et reelt erfaringsgrundlag, og at den enkelte skoles indsats kan forbindes tydeligt med et af katalogets temaer, og på at skabe en variation i de forskellige typer af initiativer. I hvert telefoninterview har vi fået beskrevet skolens indsats og har derefter bl.a. spurgt ind til den udfordring, indsatsen skulle rette sig imod, og dens mål, ressourcer og rammer. Endelig har vi spurgt om indsatsens resultater, om de udfordringer, skolen er stødt på, og om skolen har gode råd til andre skoler, der vil tage fat på en lignende indsats.

På baggrund af interviewene har EVA udvalgt og besøgt 12 skoler for at få uddybet og perspektiveret billedet af deres indsats og erfaringer. Katalogets casebeskrivelser indeholder en beskrivelse af disse skolers indsatser og gengiver skolernes refleksioner over indsatserne.

I udvælgelsen af caseskoler har vi lagt vægt på, at skolerne har opnået resultater, der egner sig til at blive formidlet til andre skoler, at deres erfaringer kan overføres til andre skoler, og at skolerne har reflekteret over sammenhængen mellem deres indsats og mål.

 

Kreditering 

Inspirationskataloget er udarbejdet af EVA i 2014. 

Siden er opdateret 05. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.