Forskning og viden

Elevernes holdning til skoledagens længde - notat, 2016

Folkeskolereformen har medført, at skoledagen generelt er blevet længe-re for alle elever. Dette notat beskriver elevernes holdning til skoledagens længde og skal ses som et tillæg til rapporten om 2. dataindsamling, som er den første i en række rapporter, der fokuserer på eleverne i skolen fra skoleåret 2013/14 og frem til skoleåret 2017/18.

Notatet er udarbejdet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i 2016

Siden er opdateret 01. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.