Varieret læring, udeskole, lektiehjælp og bevægelse

Udeskole, hvor fagene bringes ud i et relevant miljø, kan fremme elevernes erfaringsbaserede læring. Det viser publikation fra Rambøll.

Elevernes læring løftes, når de får forklaret teoretiske begreber med praktiske eksempler fra hverdagen. Anvendelsesorienteret undervisning, der bygger bro mellem bog og virkelighed, kan højne elevernes faglighed og skabe mere motivation for at lære. 

Publikationens hovedpointer

  • Udendørsundervisning giver mulighed for, at eleverne kan skabe deres egne praktiske erfaringer i et virkelighedsnært miljø.

  • Praktiske læremidler i undervisningen giver plads til flere læringsveje og kan styrke den faglige udvikling.
  • Anvendelsesorienteret og elevaktiverende undervisning kan præge elevernes motivation positivt.
  • Gruppearbejde, teambuilding og elev-til-elev-læring er centrale elementer i udendørsundervisning, som alle har potentiale til at præge elevernes udvikling.

Om den praksisrettede publikation

Rambøll har udarbejdet den praksisrettede publikation, som har fokus på hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Forskningskortlægningen

Hent desuden den længere rapport Forskningskortlægning - varieret læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp fra Rambøll 2014 (69 sider).

Siden er opdateret 06. december 2018 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.