PISA 2015: Problemløsning i samarbejde

Danske 15-årige er dygtige til at løse problemer i samarbejde med andre. Det viser undersøgelsen 'PISA 2015 Problemløsning i samarbejde’.

Formål

'Problemløsning i samarbejde' er en computerbaseret test, hvor eleverne skal løse problemer sammen med virtuelle samarbejdspartnere.

PISA 2015 definerer problemløsning i samarbejde med andre som ”den kapacitet, et individ har til effektivt at engagere sig i en proces, hvor to eller flere personer forsøger at løse et problem ved at dele den forståelse og indsats, der er nødvendig for at nå målet, og ved samlet at bruge deres viden, erfaringer og indsatser til at nå målet”.

Hovedpointer

  • Med 520 point scorer Danmark signifikant over OECD-gennemsnittet på 500 point, og placerer sig som nr. 10 blandt de 32 deltagende OECD-lande.
  • Blandt de nordiske lande er det kun Finland, der klarer sig bedre end Danmark.
  • Blandt OECD-landene scorer Japan, Korea, Canada, Estland, Finland, New Zealand og Australien højere end Danmark.
  • Elevernes præstationer opdeles i fire niveauer. I Danmark præsterer 8,9 % af eleverne højt (niveau 4), mens OECD-gennemsnittet er 7,9 %. 19 % af de danske elever betegnes som lavt præsterende (niveau 1 eller derunder). Gennemsnittet i OECD er her på lidt over 28 procent.
  • I Danmark klarer piger (530 point) sig bedre end drenge (509 point). Det samme gør sig gældende i alle de øvrige deltagerlande.
  • Danmark er det nordiske land, hvor forskellen mellem drenge og piger er mindst, og kønsforskellen er også mindre end OECD-gennemsnittet. 

Faktaoplysninger

  • PISA er en forkortelse for Programme for International Student Assessment, og undersøgelsen gennemføres hvert tredje år af OECD. PISA 2015 i Danmark er gennemført af et konsortium bestående af VIVE, DPU og Danmarks Statistik. Den danske rapport om problemløsning i samarbejde er udarbejdet af DPU.
  • PISA tester elevernes kompetencer inden for læsning, matematik og naturfag. I hver PISA-undersøgelse indgår desuden et fjerde undersøgelsesdomæne, som tester eleverne i andre kompetencer. I 2012 var det individuel problemløsningskompetence, og i 2015 blev eleverne testet i problemløsning i samarbejde med andre.
  • 52 lande har deltaget i undersøgelsen af problemløsning i samarbejde, herunder 32 OECD-lande og alle de nordiske lande.
  • Den danske rapport indeholder et eksempel på en opgave fra ’Problemløsning i Samarbejde’. Man kan desuden finde et elektronisk eksempel på OECD's hjemmeside.
Siden er opdateret 16. januar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.