Spørgeskemaer

Siden 2014 er der som led i følgeforskningsprogrammet årligt udsendt spørgeskemaer til henholdsvis elever, forældre, skoleledere, skolebestyrelsesformænd samt lærere og pædagoger i folkeskolen.

Derudover er der hvert andet år (2014, 2016 og 2018) udsendt spørgeskemaer til kommunale udvalgsformænd samt børn- og ungedirektører. Her finder du samtlige udsendte spørgeskemaer, fordelt efter årstal.

Siden er opdateret 25. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.