Spørgeskemabesvarelser

Børne- og Undervisningsministeriet og VIVE har udarbejdet 10 bilagsrapporter på baggrund af årlige spørgeskemabesvarelser fra henholdsvis elever, forældre, skoleledere, skolebestyrelsesformænd samt lærere og pædagoger i folkeskolen.

Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet som led i følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen fra 2014-2018. Bilagsrapporterne viser målgruppernes årlige besvarelser af de enkelte spørgsmål fordelt på de forskellige svarmuligheder.

Siden er opdateret 25. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.