Nationale test

Målet med de nationale test er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen.

Testene er desuden et ensartet værktøj, der kan evaluere på tværs af landet. En stærk evalueringskultur handler blandt andet om systematisk at vurdere og reflektere over effekten af din undervisning. De nationale test er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, som du anvender i din undervisning. Resultaterne kan indgå i din samlede vurdering af eleverne og af klassen sammen med din øvrige viden.

Læs om de nationale test på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder du også vejledninger og videoer.

Link til information om nationale test.