Inspirationsmaterialer om demokrati og medborgerskab

Viden, inspiration og redskaber, der styrker demokratisk dannelse og handlekraft og sætter fokus på normer i henholdsvis dagtilbud, fritids-og klubtilbud, grundskolen og på de gymnasiale uddannelser.

Find materialerne her:

I materialerne finder du faglige artikler og redskaber til, hvordan du kan tilrettelægge konkrete indsatser i forhold til:   

  • Demokratisk forældresamarbejde i dagtilbud
  • Demokratisk skole-hjem-samarbejde i grundskolen
  • Normer på spil i fritidstilbuddet
  • Normer på spil i undervisningen    

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, skole- og fritidsområdet og ungdomsuddannelserne. Udover inspirationsmaterialer tilbydes der som led i initiativet vejledning ved ministeriets læringskonsulenter, kompetenceudvikling og konferencer til landets dagtilbud og skoler.

Læs mere om initiativet på uvm.dk

Siden er opdateret 21. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.