Hvilke fællesskaber indgår vi i

Eleverne præsenteres for begrebet fællesskab og arbejder i grupper med at karakterisere et konkret fællesskab.

Aktiviteten er henvendt til indskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Formålet er at bevidstgøre eleverne om, at vi alle indgår i en række fællesskaber, og hvad de mange fællesskaber kan bruges til.

 

Tilrettelæggelse

Du kan se, hvordan aktivteten tilrettelægges i dette dokument: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Introduktion 

Hvad er et fællesskab?

Dialog om elevernes fællesskaber

Spørg eleverne, hvilke fællesskaber de selv er en del af og skriv det op på tavlen.

Gruppearbejde

Eleverne skal lave en planche med udgangspunkt i et hjælpeark, hvor eleverne kan klippe ord ud, der karakteriserer deres fællesskab. Du finder hjælpearket nedenfor.

Fremlæggelse

Hæng plancherne op og lad hver gruppe fremlægge deres planche.

Evaluering

- Hvilke observationer gjorde du dig, i forhold til elevernes bevidsthed om de fællesskaber, de indgår i?

- Var gruppearbejdet en hjælp til, at få eleverne til at sætte flere ord på deres fællesskaber?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 08. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.