Viden Om - feedback på skriftlighed i danskundervisningen

Feedback er en helt central del af skolens undervisning. Vi ved i dag, at feedback har en stor effekt på elevers læring, men vi ved også, at ikke al feedback virker lige godt. 

Ny Viden Om-udgivelse til både grundskolen og de gymnasiale uddannelser ser nærmere på, hvad forskningen siger om god og læringsfremmende feedback. Læs mere her:

Siden er opdateret 27. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.