Styrket fjernundervisning: Ny inspiration til nødundervisning for elever i 6.-10. klasse

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet et let tilgængeligt overblik over frit tilgængelige undervisningsforløb målrettet elever i 6.-10. klasse og udviklet en række nye forløb, der er velegnede til fjernundervisning eller til undervisning, der veksler mellem tilstedeværelse på skolen og undervisning hjemmefra.

Selvom skolerne igen fra den 18. maj 2020 kan tage imod de ældste elever, vil der fortsat være tale om nødundervisning.

Børne- og Undervisningsministeriet ønsker fortsat at understøtte god kvalitet i undervisningen i den periode, hvor der gennemføres nødundervisning for eleverne i 6.-10. klasse. Derfor kan du nu få inspiration til engagerende, frit tilgængelige undervisningsforløb og -aktiviteter, der er velegnede til fjernundervisning og kan bidrage til at øge elevernes motivation. Du finder materialerne her:

emu.dk/styrketfjernundervisning 

På siden kan du også finde andre gode råd til undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19.

Du kan også klikke dig direkte videre til undervisningsforløbene og aktiviteterne inden for de forskellige fag her:

Siden er opdateret 26. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.