Nyhed

Styrk elevernes faglige udvikling og motivation i en coronatid

I et nyt materiale fra Børne- og Undervisningsministeriet er der inspiration til, hvordan co-teaching, makkerlæring, mindre grupper og intensive læringsforløb kan styrke elevernes faglige udvikling i undervisningen.

Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov for at styrke elevernes faglige udvikling. I et nyt inspirationsmateriale til lærere og ressourcepersoner er der viden og inspiration om, hvordan indsatser som co-teaching, makkerlæring, undervisning i mindre grupper og intensive læringsforløb kan anvendes i undervisningen.

Materialerne indeholder beskrivelser af, hvad der er relevant at have fokus på i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering i arbejdet med de fire indsatser. Derudover er der eksempler på, hvordan andre skoler har arbejdet med indsatserne i forskellige fag og på forskellige klassetrin, og hvilke erfaringer de har gjort sig. 

Indsatserne er udvalgt, fordi de har potentiale og relevans i forhold til at skabe et fagligt løft enten for hele klassen eller for enkelte elever i lyset af covid-19-situationen. Derudover er de udviklet i samarbejde med forsknings- og praksiseksperter for at gøre materialet let at omsætte til virkelighed. 

Læs eller hør mere om indsatserne her.

Podcast

Der er desuden udarbejdet en podcastserie med fire afsnit. Hvert afsnit går tæt på en skole, der har erfaringer med en af indsatserne.

Siden er opdateret 01. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.