Nyhed

Nordic 0-24: Udsatte børn og unge

I samarbejde med Nordisk Ministerråd og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afslutter fem kommuner et treårigt netværkssamarbejde med fokus på tidlig indsats og tværsektorielt samarbejde om udsatte børn og unge.