Nyhed

Læringsfestival online 2021

I uge 9 (1.-4. marts) mødes pædagoger, lærere, konsulenter og andre fagprofessionelle inden for børne- og undervisningssektoren til en virtuel udgave af den tidligere Danmarks Læringsfestival. I år er festivalen lagt sammen med Skolemessen og er blevet til én samlet festival; Læringsfestival online 2021.

Alle med interesse inden for børne- og undervisningssektoren kan deltage i den stor konference med temaet “Faglig kvalitet og trivsel i undervisningen”, hvor der bl.a. vil være fokus på de erfaringer, sektoren har gjort under corona-nedlukningsperioden i et fremadskuende perspektiv. 

Konferencen åbnes mandag den 1. marts med en ministerdebat, hvor erfaringer under corona- nedlukningen drøftes af et panel bestående af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, professor Ane Qvortrup, formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen og formand for DEG-L Ole Heinager. Politikens uddannelsesredaktør Jakob Fuglsang vil være moderator.

Se hele konferenceprogrammet her.

Ud over konferencen byder festivalen på en lang række gratis aktiviteter, fx faglige oplæg, pædagogiske projekter fra praksis samt muligheden for at deltage på den store virtuelle udstilling med over 100 virtuelle stande. Her kan deltagerne finde faglig inspiration og komme i kontakt med leverandører, forlag og andre aktører inden for undervisningssektoren.

Mød Børne- og Undervisningsministeriet 

Børne- og undervisningsministeriet vil også have en stand, hvor der alle fire dage afvikles online-oplæg med en lang række aktuelle og inspirerende temaer inden for ministeriets ressortområde. Der vil være oplæg målrettet fagprofessionelle inden for grundskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, FGU, voksen- og efteruddannelse samt for ordblindeområdet. 

Program og indhold er planlagt i tæt samarbejde på tværs af ministeriets to styrelser, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Styrelsen for It og Læring.

Du kan læse mere om standprogrammet og oplæggene her.

Alle oplæg – både konference – og de gratis oplæg på standen - optages og gemmes i et arkiv, som deltagerne kan tilgå under og efter festivalens afvikling. Der vil på standen også være mulighed for at tilgå materiale, der understøtter oplæggenes indhold.