Virkelighedsnære caseopgaver til fjernundervisning i udskolingen

Hvordan kan kendskabet til Nettos økologiske produktserie udbredes? Og hvordan kan Nationalmuseets udstilling om tysk historie fange 13-17-åriges opmærksomhed? Lad udskolingseleverne prøve kræfter med sådanne virkelighedsnære problemstillinger.

Denne artikel præsenterer, hvordan en række casebaserede opgaver fra DM i Fagene kan integreres i fjernundervisningen af udskolingselever og understøtte en virkelighedsnær undervisning, selvom den foregår derhjemme.

 

Caseopgaver til fjernundervisning

Undervisningsmaterialet henvender sig til undervisning af elever i 8. og 9. klasse i fagene dansk, matematik, engelsk, historie og biologi. Materialet består af individuelle opgaver i de fem fag samt tværfaglige opgaver, der rummer elementer fra alle fagene.

I materialet præsenteres en række cases, der har været brugt ved de tidligere års DM i Fagene. De enkelte cases er leveret af forskellige virksomheder og kulturinstitutioner og bygger på reelle problemstillinger fra deres dagligdag. Opgaven for eleverne består i at formulere en velegnet og kreativ løsning på den case, de stilles overfor – sammen eller alene.

De enkelte opgaver er opdelt efter varighed og kan løses på enten 45 eller 120 minutter.

Materialet er oplagt at inddrage i den nuværende situation med fjernundervisning, fordi hver case er formuleret som en eller flere opgaver, der er lige til at gå i gang med for eleverne. Arbejdes der med en af de tværfaglige holdopgaver, kan eleverne løse den i fællesskab virtuelt. Ligeledes kan der arbejdes med, at eleverne præsenterer deres løsninger og giver hinanden feedback virtuelt.

Alle opgaverne kan findes her: dmifagene.dk

 

Åben skole derhjemme

Caseopgaverne bygger på problemstillinger, som virksomheder som Salling Group, Randers Regnskov, Roskilde Festival og Danmarks Radio står med i deres daglige arbejde. Der er altså tale om reelle problemer, som eleverne potentielt kan stå med i et fremtidigt arbejdsliv, og som viser dem, hvordan deres faglige kunnen kan omsættes til løsninger i praksis. I en tid, hvor skolerne ikke har mulighed for at tilrettelægge de almindelige åben-skole forløb, kan arbejdet med virkelige problemstillinger være en god måde til at bringe det omkringliggende samfund hjem til eleverne. Med andre ord kan eleverne hjemme på deres eget værelse møde virksomheder og kulturinstitutioner, som normalt kunne inddrages i et åben skole-forløb.

Den aktivitetsbaserede læring er desuden velegnet til at vise eleverne, hvordan arbejdet med eksempelvis ligninger i matematik, oversættelser i engelsk eller historisk formidling kan bruges i virkeligheden.

 

Om DM i Fagene

DM i Fagene er en konkurrence for udskolingselever i hele landet. Her dyster eleverne individuelt med at løse virksomheders reelle udfordringer inden for fagene dansk, matematik, historie, biologi og engelsk og på hold med at løse tværfaglige problemstillinger.

Med fokus på anvendelsesorienteret læring skal eleverne arbejde med kreativ problemløsning og deres evne til at innovere. På den måde understøtter arbejdet med cases elevernes nytænkning, og de bliver udfordret på deres evne til at binde skolens fag sammen med omverdenen, videre uddannelse og arbejdsmarkedet.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af DM i Fagene.

Som et vigtigt led i tankerne om at være et nytænkende, stimulerende og innovativt projekt er der oprettet et konsortium af kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører på skoleområdet til at stå bag DM i Fagene. Se alle medlemmer af konsortiet her.

Siden er opdateret 13. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.