Nationale test

Målet med de nationale test er at styrke evaluerings­kulturen i folkeskolen.

Testene er desuden et ensartet værktøj, der kan evaluere på tværs af landet. En stærk evalueringskultur handler blandt andet om systematisk at vurdere og reflektere over effekten af din undervisning. De nationale test er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, som du anvender i din undervisning. Resultaterne kan indgå i din samlede vurdering af eleverne og af klassen sammen med din øvrige viden.

I dansk som andetsprog er der to nationale test, som dog begge frivillige. De nationale test er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, som du anvender i din undervisning. Resultaterne kan indgå i din samlede vurdering af eleverne og af klassen sammen med din øvrige viden.

Læs om de nationale test på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder du også vejledninger og videoer.

Link til information om nationale test

Siden er opdateret 16. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.