Elevens sprog og ressourcer

Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet et materiale, der kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb. Desuden kan materialet hjælpe med at følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever.

Afdækningen anlægger et helhedsorienteret blik på den enkelte elev. Det betyder, at der er fokus på elevens samlede kompetencer både i skolesammenhæng og det øvrige liv.

Find hele materialet under temaet Særlige elevgrupper - tosprogede elever: Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer.

Siden er opdateret 29. januar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.