Hvordan kan badesituationen gennemføres i idræt?

Denne artikel giver inspiration til, hvordan badesituationen i idræt kan organiseres, så den lever op til gældende retningslinjer for at undgå smittespredning.

Med de nuværende retningslinjer anbefales det, at eleverne holder en meters afstand, men det kan være en udfordring at overholde, når eleverne skal i bad efter idrætsundervisningen, da mange elever ofte skal dele et mindre antal brusere.

Her finder du Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med COVID-19.  

Her er en række eksempler på, hvordan badesituationen kan leve op til de gældende retningslinjer.
 

Fælles udmelding til elever og forældre

Som følge af COVID-19 kan det være en god idé at melde fælles retningslinjer ud til både elever og forældre om, hvilke procedurer og tiltag skolen har valgt i forhold til undervisningen i idræt og det efterfølgende bad. På den måde kan der sikres en tydelig kommunikation og tryghed blandt både forældre, elever og lærere. Det kan i den forbindelse være en fordel, at skolens ledelse udarbejder fælles retningslinjer i samarbejde med idrætslærerne.
 

Plads i omklædningsrummet

Hvis skolen er udfordret i forhold til at overholde retningslinjernes anbefaling om en meters afstand i forbindelse med omklædning, kan eleverne klæde om i mindre hold eller i andre lokaler. Det er også en mulighed at give eleverne faste pladser i omklædningsrummet.

 

Badning i mindre hold

For at der så vidt muligt er en meters afstand mellem eleverne, kan antallet af elever i bruserummet med fordel organiseres alt efter rummets størrelse, og hvor mange brusere der er til rådighed. Dette kan gøres ved at fastsætte et maksimum for antallet af elever, der må være i bruserummet samtidig. Desuden kan det laves til en regel, at der først må gå en ny elev ind, når en anden går ud. Det kan betyde, at badesituationen tager lidt længere tid end normalt, og at læreren derfor kan blive nødt til at stoppe undervisningen lidt før.

 

Fritag de yngste elever fra badning i en periode

Det kan være sværere at holde ro i badesituationen og sikre afstand mellem de yngste elever. Hvis pladsen er trang i omklædnings- og bruserum, kan det derfor være værd at overveje, om de yngste elever skal fritages fra at bade i forbindelse med idrætsundervisningen i en periode. Det besluttes af skolens ledelse.
 

Omklædning og bad derhjemme

De ældste elever kan med fordel klæde om hjemmefra, hvis de har idræt i morgentimerne.
Hvis de har idræt i ydertimerne, kan de med fordel bade og klæde om, når de kommer hjem. Dette besluttes også af skolens ledelse.
 

Siden er opdateret 29. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.