Nye relationer, elevinvolvering og samspil på afstand

Den nye skolehverdag kan være udfordrende for elever med særlige behov, men byder også på nye muligheder for relationer og samspil. I denne film kan du høre om erfaringer fra udskolingen på Ådalskolen, hvor de har haft fokus på at involvere eleverne i processen med at skabe gode rammer for deres nye hverdag.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Ådalskolen i Ringsted er en folkeskole for børn med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. I filmen fortæller Maria Høiler, der er speciallærer i udskolingen, om nogle af de indsatser, de har haft fokus på i forbindelse med, at eleverne er vendt tilbage. På Ådalskolen er udskolingens elever fx almindeligvis inddelt i mindre grupper i forhold til deres faglige forudsætninger, men i den nye skolehverdag er det blevet ekstra vigtigt med elevgrupper bygget op omkring de gode sociale relationer. Underviserne har derfor haft et særligt fokus på at understøtte elevernes nye relationer, ligesom de også har prioriteret at involvere eleverne i processerne med at få en ny skolehverdag til at fungere. På Ådalskolen har de desuden haft et stærkt fokus på at opretholde de sociale relationer gennem digitale medier i forbindelse med fjernundervisningen, og de gode erfaringer herfra tager elever og lærere med ind i den nye skolehverdag.

 

Du kan måske lade dig inspirere af nogle af skolens overvejelser og erfaringer i dit eget arbejde:

  • Skabe langtidsholdbare grupper med gode sociale relationer, især hvis eleverne skal fungere sammen i en længere skoledag eller hvis de har begrænsede relationer uden for skolekonteksten.
  • Giv tid og plads til at eleverne kan ”lande” de første dage og finde sig til rette i nye rutiner og rammer. Dette er særlig vigtigt, hvis eleverne fx er flyttet til nye lokaler, med nye grupper og andre voksne, end de er vant til.
  • Lad eleverne tale om det, der fylder for dem eller bekymrer dem i forbindelse med genåbningen af skolen, fx om de stadig kan se deres venner eller hvad der skal se med de faste traditioner i forbindelse med skoleårets afslutning og sidste skoledag. 
  • Brug tid på at involvere eleverne i hvordan I sammen kan skabe gode alternative måder at gennemføre vante aktiviteter, eksamener, projekter og lignende på. Det skaber ejerskab til beslutningerne og gør det lettere for eleverne at efterleve det, der besluttes.
  • Inddrag de elever, der fortsat er hjemme, i den nye skolehverdag, fx ved at have dem med på Skype til den daglige morgensamling eller ved at de deltager i gruppearbejde og undervisning, sammen med de elever, der er tilbage på skolen. På Ådalskolen opfandt de ”SKYM” (skype-gymnastik) under perioden med fjernundervisning – en aktivitet, som de fastholder i den nye skolehverdag i forhold til at skabe fællesskab og samspil melemme eleverne i skolen og derhjemme.   
  •  Støt eleverne i fortsat at bruge deres (nye) digitale erfaringer med fx Skype og Messenger til at lave aftaler og ses virtuelt med de kammerater, de ikke er sat i gruppe med, eller som stadig er hjemme.
  • Hav fokus på at udvikle elevernes kompetencer i forhold til at navigere i de digitale sammenhænge, fx vente på tur under skype-møder, at kontakte hinanden på tidspunkter af dagen, som er passende, at dele billeder og film mv.   
  • Dyrk et fælles projekt på tværs af de nye grupper i klassen/på skolen, som kan fastholde relationer og samspil på tværs. Gerne et projekt, som har en kontinuitet, og som kan leve gennem de digitale platforme, men eventuelt også kan tage en fysisk form. På Ådalskolen har de under corona-krisen lavet skolens egen rekordbog, hvor de udfordrer hinanden med rekorder på tværs af grupper.
Siden er opdateret 25. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.