Hvordan samler vi op på erfaringer med fjernundervisning og genåbning af skolen?

Dette udviklingsredskab til skoleledelsen guider jer igennem et evalueringsforløb med fokus på erfaringsopsamling fra fjernundervisning og genåbning.

Introduktion til udviklingsredskab

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Formålet med udviklingsredskabet er at understøtte skolens evalueringsproces gennem systematisk opsamling, faglig refleksion og fokus på udvikling i forhold til erfaringer fra fjernundervisning og genåbning af skolen.

Anvendelse af udviklingsredskabet understøtter særligt jeres refleksion over virkningsfulde indsatser i skolens praksis, der bidrager til alle elevers motivation, deltagelse, trivsel og læring, samt et fokus på elever i udsatte positioner.

 

En evalueringsproces i tre trin

Med støtte i udviklingsredskabet kan I systematisk arbejde jer gennem en evalueringsproces bestående af tre trin:

1. Beskrivelse af praksis

2. Vurdering af virkningsfulde indsatser i praksis

3. Videreudvikling af praksis

Hvert af de tre trin i evalueringsprocessen rummer en række refleksionsspørgsmål. Ved en fælles drøftelse af spørgsmålene kan I komme rundt om væsentlige aspekter af praksis på skolen.

Hensigten er, at I anvender redskabet på et eller flere møder i ledelsen. Redskabet er fleksibelt således, at I kan vælge at anvende det med et særligt fokus, eksempelvis på fjernundervisning, på tiden med den gradvise genåbning af skolen, på indskoling, mellemtrin eller udskoling, på skole-/hjem-samarbejde, udeskole eller andre områder, der for jer har været centrale i perioden.

Siden er opdateret 16. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.